Modules Forensische Zorg 2&3

Resocialisatiemodule

Begeleiding is gericht op een, in eigen tempo, stapsgewijze terugkeer naar de samenleving op vlak van wonen en/of werken en/of vrije tijd en/of sociale relaties. Er wordt gewerkt met signaleringsplannen, met groepsmomenten zoals het koken, de  koffieklets of het feestcomité.  Ook contacten met familie, vrienden en vrijwilligers staan hierbij centraal. Naast vrijheid naar verantwoordelijkheid is er doorlopend toezicht en bescherming en bijsturing van ongepast gedrag.

Begeleidingsmodule

Deze module omvat een langdurige begeleiding en verzorging waarbij hulpmiddelen worden aangeboden waar dat nodig is en waar samen met de bewoner geprobeerd wordt om het maximale aan kwaliteit uit zijn mogelijkheden en zijn leven te halen binnen een beveiligde omgeving.

verzorgingslokaal forensische zorg