Forensische zorg 4

Forensische zorg 4 behoort tot het kliniekgedeelte van het forensisch cluster. Deze afdeling biedt een forensische psychiatrische behandeling. Onze doelgroep bestaat uit volwassen mannen. Zij hebben een interneringsstatuut, een (licht) verstandelijke beperking en mogelijks een psychiatrische problematiek. Wij hebben plaats voor 22 patiënten die we opdelen in twee groepen.

Individuele programma’s worden maximaal afgestemd op de doelstellingen vanuit de behandelplanbespreking enerzijds en de mogelijkheden van patiënt anderzijds. Uiteraard worden programma’s ook ingevuld afhankelijk van de fase van iemand zijn traject (observatie, behandeling).

Niet alle problemen zijn op te lossen. De verstandelijke beperking verdwijnt niet en niet alle psychische stoornissen zijn te genezen. De behandeldoelen kunnen dan ook verschillend van aard zijn: soms gericht op het opheffen/genezen van het probleem(“cure”), maar soms ook op het leren ermee omgaan (“cope”), het leren beheersen van gedrag (“control”) of op het opzetten van ondersteuning/zorg (“care”). Het is van belang dat de patiënt zijn mogelijkheden en beperkingen leert zien en te accepteren en hier een balans in weet te vinden. Omwille van de blijvende beperkingen zal ook een bepaalde mate van ondersteuning na de behandeling blijvend noodzakelijk zijn. Naast veranderingen bij de patiënt is daarom ook het vinden van de juiste wijze van bejegening en begeleidingsstijl van de patiënt en het overdragen van deze kennis aan de oorspronkelijke of toekomstige leefomgeving een doel in de behandeling.

Vanwege onze specifieke doelgroep kozen we bewust voor een multidisciplinair team met verschillende achtergronden. Het sociaal-emotioneel ontwikkelingsmodel biedt ons houvast in de bejegening van onze patiënten en helpt ons ook bij onze groepsindeling.

Contact

verpleegkundig leidinggevende
Anja Stijnen
089 22 24 31
anja.stijnen [at] opzcrekem.be
orthopedagoog
Dieter Geysmans
089 22 28 05
dieter.geysmans [at] opzcrekem.be
programmacoördinator
Edith Meers
089 22 24 03
edith.meers [at] opzcrekem.be
maatschappelijk assistent
Ine Simons
089 22 28 43
ine.simons [at] opzcrekem.be
psychiater
Jan de Laender
089 22 20 02
jan.delaender [at] opzcrekem.be
psycholoog
Sofie Neven
089 22 28 01
sofie.neven [at] opzcrekem.be