PVT MG

Doelgroep

In de leefgroepen van  PVT MG wonen volwassen tot bejaarde personen met een verstandelijke beperking, al dan niet met een bijkomende sensoriële of motorische problematiek. Hun verstandelijke ontwikkeling varieert van een matig tot diep verstandelijke beperking. Er worden geen nieuwe bewoners opgenomen.

Doelstelling

Voor elke bewoner wordt een kleinschalige, huiselijke en respectvolle woonomgeving geschept. De bewoner krijgt als individu maximale ontplooiingskansen op alle domeinen van het gewone dagelijkse leven. Veel aandacht gaat uit naar de lichamelijke en psychische gezondheid, het maximaliseren van de zelfredzaamheid, het ontwikkelen van sociale relaties binnen en buiten de instelling en het hebben van zinvolle bezigheden via hobby’s en taken.

Leefgroepen

Op basis van de mogelijkheden en zorgbehoevendheid van de bewoners is de zorgeenheid ingedeeld in leefgroepen. Elke leefgroep situeert zich binnen een eigen huisje.

Contact

psychiater
Corinna Naulaerts
089 84 70 24
verpleegkundig leidinggevende jos stouten
verpleegkundig leidinggevende
Jos Stouten
089 84 75 11
programmacoordinator mien linssen
programmacoördinator
Mien Linssen
089 84 70 48
Sociale dienst PVT Rekem
Sabine Bringmans
089 84 76 09