PVT Rado

Doelgroep

volwassenen met een psychosociale kwetsbaarheid in combinatie met een chronische psychiatrische problematiek. Het psychiatrisch toestandsbeeld is subacuut tot stabiel, maar door de  psychosociale beperkingen hebben de bewoners nood aan continue begeleiding. De heterogeniteit van de bewoners is kenmerkend voor elke groep. Er verblijven mensen met challenging behavior (in DSM-criteria: persoonlijkheidsstoornissen), cognitieve en/of zelfredzaamheidsproblemen, en/of een psychosegevoeligheid. Zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking is geen exclusiecriterium.

leefruimte pvt rado

Zorgaanbod

Er wordt gewerkt vanuit de herstelgedachte. Dit impliceert het geloof in de eigen kracht van mensen. Het multidisciplinair team staat in voor het katalyseren van empowerment bij de bewoners. Zij staan mee aan het roer en het team ziet het als opdracht om hen vanuit de professionele expertise te ondersteunen in de sturing naar bereikbare levensdoelen. Bij de aangeboden zorg wordt rekening gehouden met de bewoner en zijn leeftijd, eigen identiteit en de sociale- en familiale context. Het doel is om elke bewoner een totaal zorgaanbod aan te reiken, waar de persoon zelf in zo groot mogelijke mate een actieve partner is. Er wordt individuele begeleiding aangeboden waarin er oog is voor het ontdekken of verder ontwikkelen van de eigen identiteit. Het is belangrijk dat het doelstellingsgericht werken, aansluit bij de leefwereld van de bewoner. Een motiverende woonomgeving houdt in dat motivatie geen voorwaarde, maar een doel van de begeleiding is. De bewoners handelen op basis van hun waarden en obstakels die ze op hun weg tegenkomen te leren aanvaarden. Centraal in de begeleiding staat de therapeutische relatie waarin gestreefd wordt naar een bondgenootschap met de bewoner. Rehabilitatie gebeurt immers met de bewoner en niet aan de bewoner.

Volgende activiteiten en therapieën kunnen deel uitmaken van een individueel therapieprogramma:

 • mentorschap: persoonlijke begeleiding van elke bewoner;
 • individuele psychologische begeleiding;
 • kine, ergonomie, comfortzorg en hulpmiddelengebruik;
 • lichaamsgerichte en bewegingssessies;
 • yoga, gym, wandelen, zwemmen, fietsen, sportdagen, voetbaden,…;
 • ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten;
 • koken, (familie)feesten, uitstapjes zoals marktbezoek, dorpsbezoek,…;
 • taakgerichte activiteiten: huishoudelijke taken, tuinproject, industriële therapie;
 • extramurale activiteiten: dagcentra, activiteitencentra;
 • informatieve en psycho-educatieve sessies;
 • bewoners-staff meeting;
 • familiegesprekken;
 • woontrajectbegeleiding.

Contact

verpleegkundig leidinggevende R2
Anja Geurts
089 22 26 91
anja.geurts [at] opzcrekem.be
psychiater
Corinna Naulaerts
089 22 20 02
corinna.naulaerts [at] opzcrekem.be
psycholoog
Hilde Lapere
089 22 28 23
hilde.lapere [at] opzcrekem.be
programmacoördinator
Mien Linssen
089 22 26 03
mien.linssen [at] opzcrekem.be
verpleegkundig leidinggevende R1
Nancy Hustings
089 22 26 81
nancy.hustings [at] opzcrekem.be
psychiater
Rudy Verelst
032 35 67 05
rudy.verelst [at] opzcrekem.be
maatschappelijk assistent/opnamecoördinator PVT
Sabine Bringmans
089 22 28 60
sabine.bringmans [at] opzcrekem.be