PVT Rekem

Doelgroep

PVT Rekem, gelegen aan de overzijde van OPZC Rekem, huisvest volwassen vrouwen en mannen, waarvoor een beschermende omgeving/domein om diverse persoonsgebonden redenen een basisvereiste is. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie groepen: mensen met challenging behaviour (in DSM-criteria: persoonlijkheidsstoornissen), mensen met diverse psychiatrische ziektebeelden (vooral schizofrenie) en een groep gericht op mensen met syndroom van Korsakov.

Leefgroepen en doelstelling

Voor de mensen met challenging behaviour wordt een aparte leefgroep voorzien met een omkadering afgestemd op hun behoeftes en met een sterk afgelijnde structuur. De mensen met het syndroom van Korsakov vormen samen een leefgroep waarin zelfstandigheid en zelfregulatie gepromoot wordt. Ondersteuning door het team wordt hier zo veel mogelijk beperkt. De derde leefgroep wordt voorzien voor mensen met diverse problematieken. In deze groep wordt er meer ondersteuning voorzien, zonder daarbij de zorg over te nemen. Kenmerkend voor de zorgeenheid zijn de beschermende, huiselijke omgeving, het nastreven van de  principes van de rehabilitatievisie. Kernwaarden zijn respect, transparantie, eenduidigheid en veiligheid.

Zorgaanbod

Volgende activiteiten en therapieën kunnen deel uitmaken van een individueel therapieprogramma:

  • mentorschap: persoonlijke begeleiding van elke bewoner;
  • individuele psychologische begeleiding;
  • ergotherapie;
  • lichaamsgerichte en bewegingssessies;
  • wandelen, zwemmen, fietsen…;
  • ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten;
  • koken, (familie)feesten, uitstapjes zoals marktbezoek, dorpsbezoek,…;
  • taakgerichte activiteiten: huishoudelijke taken, industriële therapie;
  • extramurale activiteiten: dagcentra, activiteitencentra.

 

kamer patient pvt rekem

Contact

psycholoog
Cara Meers
089 22 28 14
cara.meers [at] opzcrekem.be
maatschappelijk assistent
Ine Siborgs
089 22 28 62
ine.siborgs [at] opzcrekem.be
programmacoördinator
Mien Linssen
089 22 26 03
mien.linssen [at] opzcrekem.be
psychiater
Petra de Schutter
089 22 20 02
petra.deschutter [at] opzcrekem.be
verpleegkundig leidinggevende
Ronny Blockken
089 22 26 61
ronny.blockken [at] opzcrekem.be
maatschappelijk assistent/opnamecoördinator PVT
Sabine Bringmans
089 22 28 60
sabine.bringmans [at] opzcrekem.be