Rehab./Dagbehandeling 2

De zorgeenheden Rehabilitatie en Dagbehandeling 2 maken deel uit van het psychiatrisch ziekenhuis en vervullen een behandelingsgerichte opdracht.

Doelgroep  

Mensen met een ernstige en langdurige psychiatrische problematiek waarbij er vaak multipele stoornissen kunnen vastgesteld worden. Het gaat om personen met (ernstige) vaardigheidstekorten en een grote nood aan ondersteuning, structuur en begeleiding.

kunstwerken dagbehandeling

Doelstelling

De therapeutische begeleiding is in de eerste plaats gericht op het vergroten van de kwaliteit van leven en in het handhaven en/of ontwikkelen van het functioneringsniveau. Maximale autonomie en ontwikkeling, met respect voor ieders tempo zijn belangrijk. Ten gevolge van de psychiatrische problematiek hebben deze mensen veel sociale verliezen geleden. Ze ondervinden in het dagdagelijkse leven aanzienlijke beperkingen bij het functioneren en het participeren aan de samenleving. Gezien het gevarieerde verloop van de psychiatrische problematiek (crisis, herstel, relapse) zijn middellange tot langdurige trajecten noodzakelijk binnen een residentiële, dan wel ambulante context. In de basiswerking nemen beide zorgeenheden de filosofie en methodiek van het Rehabilitatiemodel en Herstelondersteunende zorg als uitgangspunten om de werking te concretiseren.

Contact

Psychiater
Fanny Eeckhout
089 22 20 02
psychiater
Hendrik Verslegers
089 22 20 02
maatschappelijk assistent
Ine Siborgs
089 22 28 62
programmacoördinator
Mien Linssen
089 22 26 03
psycholoog
Raf Kerkhofs
089 22 28 24
verpleegkundig leidinggevende
Ronny Schoeters
089 22 26 11
Sociale dienst langdurige zorg
Sabine Bringmans
089 22 28 60