Ouderenzorg

Het cluster Ouderenzorg biedt interdisciplinaire antwoorden op individuele geronto-psychiatrische zorgvragen. Dit vertaalt zich in een kwalitatief hoogstaande psychiatrische behandeling en begeleiding voor ouderen.
Naast de diagnosestelling biedt elke zorgeenheid een specifieke aanpak en behandeling op maat van de patiënt aan.
Zowel een volledige hospitalisatie als dagbehandeling zijn in beide zorgeenheden mogelijk.

tuin ouderenzorg

Missie

Het cluster Ouderenzorg specialiseert zich in kwaliteitsvolle, practice - en/of evidence based, residentiële en semi-residentiële psychiatrische behandeling van ouderen met een organische of een functionele problematiek. De nadruk hierbij ligt op psychiatrische behandeling en cognitieve revalidatie. Fysieke revalidatie behoort niet tot de specialisatie van het cluster. Het uitvoeren van de opdracht is steeds gebaseerd op actuele ontwikkelingen inzake kennis en expertise. Daarnaast is het cluster een geëngageerde partner in het regionaal en supra-regionaal netwerk voor ouderen en is er een samenwerking met diverse voorzieningen in de regio Maasland.

Visie

Gedurende de behandeling wordt er maximaal gestreefd naar inspraak, autonomie, zelfbeschikking en het behoud van vaardigheden van de patiënten. Hierbij wordt belang gehecht aan de maximale betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de patiënt in het bepalen en uitvoeren van de behandeling. Inspraak, maximale autonomie, zelfbeschikking en behoud van vaardigheden voor personen in zorg zijn dan ook fundamentele pijlers in de werking van het cluster Ouderenzorg. Er wordt ernaar gestreefd om aan elke bewoner de meest adequate en aangepaste zorg te bieden, met het oog op een maximale resocialisatie. Dit kan een terugkeer naar een thuissituatie, maar evenzeer een doorverwijzing naar een woonzorgcentrum of PVT betekenen.

Doelgroepbeschrijving

Het cluster Ouderenzorg richt zich op ouderen (3de en 4de levensfase) met een organische – of een functionele problematiek en op personen met het syndroom van Korsakov.

Contact

clustermanager linda menten
clustermanager Acute en Ouderenzorg
Linda Menten
089 22 25 01