Ouderenzorg B

Ouderenzorg B is gespecialiseerd in de observatie, behandeling en resocialisatie van ouderen met functionele stoornissen.

bed patient ouderenzorg b
  • Doelgroep
    Deze zorgeenheid richt zich op oudere mensen die omwille van een depressie, rouwprocessen, een afhankelijkheidsprobleem, een psychose, een persoonlijkheidsproblematiek… problemen ondervinden in hun dagdagelijks functioneren.
     
  • Specifieke therapie
    De zorgeenheid biedt een behandeltraject op maat aan dat is aangepast aan de individuele noden van de patiënt. De behandeling is gericht op het stabiliseren van de problematiek zodat een terugkeer naar de thuissituatie mogelijk wordt. Binnen het project Studiowonen wordt deze terugkeer ondersteund door een concrete voorbereiding op verschillende levensgebieden. Indien dit niet mogelijk is, wordt er gezocht naar een passend alternatief, zoals een Woon- en Zorgcentrum, Beschut Wonen, PVT… Om dit te bereiken biedt de zorgeenheid in de eerste plaats een veilige, voorspelbare omgeving waarin patiënten ondersteund worden in de moeilijkheden die ze ondervinden. Daarnaast worden ze zoveel mogelijk gestimuleerd tot autonomie.

Contact

sociale dienst gwendy steyfkens
maatschappelijk assistent
Gwendy Steyfkens
089 22 20 29
psycholoog
Iris Stouten
089 22 28 18
sociale dienst ivory nelissen
maatschappelijk assistent
Ivory Nelissen
089 22 28 53
psycholoog kristin de groof
psycholoog
Kristin de Groof
089 22 28 20
programmacoordinator liesbeth jame
programmacoördinator
Liesbeth Jame
089 22 25 04
verpleegkundig leidinggevende maria pellin
verpleegkundig leidinggevende
Maria Pellin
089 22 25 80
psychiater
Petra de Schutter
089 22 20 02