10e WEK-symposium

Op vrijdag 20 oktober 2017 organiseert de Werkgroep ‘Ethiek in de kliniek’ (WEK) van Zorgnet-Icuro zijn 10de symposium met als thema ‘Small is beautiful… in tijden van: globalisering / netwerking / fuseren…’

We zoemen dit jaar in op een thema dat de organisatie van de zorg op dit ogenblik heel erg in beslag neemt. Ook in de zorg is een tendens naar schaalvergroting, naar globalisering merkbaar. We zien met name dat ziekenhuizen zich organiseren in netwerken (in Vlaanderen gaat het om een 15-tal netwerken van ziekenhuizen). Dit plaatst de sector voor de uitdaging om deze ‘globalisering’ te verzoenen met typische competenties en handelwijzen in de zorg die getekend zijn door de aandacht voor ‘het kleine’. We kunnen trachten ook hierin een ‘en-en’ verhaal met een paradoxaal karakter te zien.

Linda Menten, clustermanager Acute zorg en Ouderenzorg geeft een workshop over hoe bewonersgerichte zorg gefaciliteerd kan worden door een Integraal Zorg- en Begeleidingsdossier

Meer info op: https://www.zorgneticuro.be/activiteiten/10de-wek-symposium-%E2%80%98small-beautiful%E2%80%A6-tijden-van-globalisering-netwerking-fuseren%E2%80%A6%E2%80%99