Campusreglement

Om het verblijf binnen OPZC Rekem voor onze patiënten en bewoners zo aangenaam en veilig mogelijk te maken, gelden voor onze bezoekers de volgende regels:

1. De bezoekuren dienen strikt te worden gerespecteerd. Het is niet toegelaten om zonder geldige reden de campus van OPZC Rekem te betreden.

2. Gevaarlijke voorwerpen, zoals wapens, zakmessen… mogen niet meegebracht worden op de campus van OPZC Rekem. Ook het meebrengen van alcohol, drugs en andere geestverruimende middelen is ten strengste verboden.

3. Geweld, zowel lichamelijk als verbaal, of dreigen met geweld wordt niet getolereerd. Ook intimidatie, discriminatie, vandalisme of ander ongewenst gedrag  tentoonspreiden wordt niet gedoogd.

4. Het is verboden te roken binnen de gebouwen van OPZC Rekem.

5. Het is verboden foto’s of filmopnames te maken op de campus van OPZC Rekem zonder voorafgaande toestemming van de directie.

6. Bezoekers dienen respectvol om te gaan met de patiënten, bewoners, medewerkers en andere bezoekers.

7. Het is verboden dieren mee te brengen op de campus van OPZC Rekem zonder voorafgaande toestemming.

8. Elke bezoeker dient het parkeerbeleid strikt te respecteren.

9. Het is verboden zwerfvuil achter te laten op de campus van OPZC Rekem.

10. Bij niet-naleving van deze regels kan je de toegang tot OPZC Rekem worden ontzegd. Bij diefstal, geweld of ander ongeoorloofd gedrag zal aangifte gedaan worden bij de politie.