Toelichting

Hieronder vind je een toelichting van enkele campusregels.

Rookbeleid

In het kader van de wet op het rookverbod wil OPZC Rekem via het rookbeleid een bijdrage leveren aan de algemene gezondheid van patiënten, bewoners en personeelsleden.
Ook in het Trefcentrum geldt een algemeen rookverbod. Om de bezoekers van het Trefcentrum toch de gelegenheid te geven om te roken, is er buiten een overdekte rookruimte geplaatst aan de achterzijde van het gebouw.
Omdat ieder van ons recht heeft op een rookvrije (werk-)omgeving, wordt deze lijn doorgetrokken naar alle gebouwen van het zorgcentrum voor de campussen Rekem en Lanaken. Dus niet enkel zorgeenheden, maar ook administratieve en andere gebouwen (incl. alle burelen en vergaderruimtes) zijn rookvrij.
Dit wil zeggen dat er nog ENKEL buiten gerookt wordt door zowel personeel als patiënten. Uitzondering hierop zijn gesloten zorgeenheden, die niet over een mogelijkheid beschikken om naar buiten te gaan of waarbij er specifieke regels zijn (For.zorg 1b, Rehabilitatie, Ouderenzorg, PVT MG). Op deze plaatsen wordt een rookruimte voorzien. Voor de gebouwen waar er binnen geen rookruimte voorzien is, is er aan het gebouw of in de directe nabijheid ervan een overdekte rookruimte voorzien.

Drugsbeleid

OPZC Rekem wil een drugsvrij centrum zijn. Het gebruik en dealen van drugs is dan ook ten strengste verboden. Bij iedere inbreuk wordt passend gereageerd.

Camera's

Conform de C.A.O nr. 68 van 18-06-1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers t.o.v. de camerabewaking op de arbeidsplaats, zijn er op de domeinen en in verschillende gebouwen van OPZC Rekem camera's geplaatst. Deze camera's zijn geplaatst met als doel de veiligheid en de gezondheid van het personeel en de patiënten/bewoners te vrijwaren en het personeel hun toezichtfunctie makkelijker te laten vervullen. Deze camera's zullen 24/24 uur en 7/7 dagen weergeven en/of registreren.
Bij het gebruik van deze beelden wordt rekening gehouden met de bepalingen uit het ADVIES Nr 34/1999 van 13 december 1999 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Maken van foto's

In het kader van privacy is het nemen van foto’s, video- en geluidsopnames door patiënten/bewoners en hun familie op de zorgeenheid en de campus strikt verboden (wet op de privacy). Ook via smartphones mogen er geen opnames gemaakt worden.