COVID-19

Informatie voor bezoekers

Patiënten en bewoners van OPZC Rekem mogen vanaf 18 mei weer bezoek ontvangen. Hiermee wordt een eerste stap gezet naar contact met naasten, zij het onder voorwaarden die zijn opgelegd door de overheid. OPZC Rekem doet er alles aan om het bezoek voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Deze voorwaarden zijn:

De patiënt/bewoner bepaalt of en wie hij/zij op bezoek ontvangt
Er mag één persoon op bezoek komen, (bij voorkeur) steeds dezelfde persoon.
Het bezoek vindt plaats op de zorgeenheid of in de open lucht
Het bezoek duurt maximaal 40 minuten
De bezoeker moet voldoen aan de hygiënische richtlijnen, zoals afstand houden, handen wassen en mondmasker gebruiken
De patiënt/bewoner wordt begeleid door een medewerker; mogelijk is de medewerker in de buurt als het bezoek plaats vindt.
Het begrip bezoek is breed: het mag een familielid zijn, vriend, ervaringsdeskundige of bezoekvrijwilliger
Bewoner en bezoeker dienen gedurende 14 dagen geen symptomen van COVID-19 te hebben gehad of positief getest op COVID-19
U plant het bezoek minimaal 24 uur op voorhand.
Let op: per zorgeenheid kunnen andere bezoektijden gelden
Minderjarige bezoekers zijn niet toegelaten
Patiënten die behoren tot een risicogroep (ouderen, personen met hart-en vaatziekten en chronische aandoeningen) kunnen alleen als de arts toestemming geeft, bezoek ontvangen.
Als blijkt dat de bezoeker verschijnselen van COVID-19 vertoont, dan wordt het bezoek meteen afgebroken.
Op de quarantaine-afdelingen zijn nog steeds geen bezoeken toegestaan.
Er zijn patiënten die geen bezoek mogen of kunnen ontvangen. We bieden hen alternatieven, bijvoorbeeld beeldbellen.

Hoe regelt u een bezoek?

U kan telefonisch vanaf 13 mei iedere dag bellen met de zorgeenheid voor het maken van een afspraak. Zonder afspraak kan het bezoek niet doorgaan. Het bezoek wordt in overleg met de patiënt/bewoner gepland. We zijn nog druk bezig met het voorbereidingen van de bezoekmogelijkheden. Kijk regelmatig op deze website om op de hoogte te blijven.
 Tijdens het maken van de afspraak hoort u waar u zich kan melden voor het bezoek.

Informatie voor patiënten

  • Bij opname volgt quarantaine (isolatieverpleging) van 7 - 14 dagen.
  • Patiënten en bewoners blijven op de campus. 
  • Buiten roken kan, mits de campus niet verlaten wordt.
  • Het is belangrijk voor patiënten/bewoners en medewerkers onderling om de sociale hygiënevoorschriften in acht te nemen.
  • Enkel gedwongen en dringende vrijwillige opnames gaan door. Bij opname wordt altijd door de arts het besmettingsrisico beoordeeld van de patiënt om de passende hygiënemaatregelen te voorzien  
  • Poliklinische activiteiten worden opgeschort.  
  • Met de opnamecoördinatoren worden afspraken gemaakt in verband met intakes en opnamevragen.
  • De zittingen van de vrederechter blijven doorgaan. Specifieke regelingen worden nog getroffen. Rechtsbijstand van de patiënt/bewoner (advocaat) moet steeds mogelijk blijven.
  • Daguitstappen en weekenden zijn niet meer toegestaan.
  • De dagbehandeling/dagtherapie is gestopt. Met de betrokken patiënten zijn afspraken gemaakt over opvolging.

Informatie voor het brengen en halen van de was

Familie kan dagelijks tussen 8.30 en 20.00 uur propere was brengen en vuile was ophalen aan het onthaal (Kopp-lokaal). De chauffeurs doen ’s morgens om 8.30 uur een ronde voor het leveren van propere was en eventueel ophalen van vuile was. De chauffeurs beginnen om 12.00 uur aan een nieuwe ronde. De opgehaalde vuile was wordt naar het onthaal gebracht zodat familie deze kan meenemen. We stimuleren familie om enkel was en ‘droge’ levensmiddelen te voorzien omdat de spullen niet onmiddellijk op de afdeling terecht kunnen komen en koel gezet kunnen worden. We verzoeken familileden ook geen waardevolle spullen in de waszak te doen.

Om veiligheidsredenen vragen wij u met aandrang geen geld af te geven bij het deponeren van persoonlijke goederen, zoals was voor patiënten en bewoners.  Gelieve het geld te storten op de rekening BE 24 3751 11 74 96 38 (activiteitenrekening OPZC Rekem) met vermelding van de naam van de patiënt of bewoner.