Voor klachten, vragen, opmerkingen, conflicten... kan je bij de ombudsdienst terecht

De onafhankelijke ombudsdienst

De zorgvrager die omwille van zijn ziekte bijzonder kwetsbaar kan zijn/is, ontmoet tijdens zijn verblijf in OPZC Rekem verschillende medewerkers van diverse diensten die samenwerken. De zorgvrager wordt veelal omringd door naasten die, evenals de zorgvrager, vragen kunnen hebben en op zoek zijn naar informatie en duiding.

De onafhankelijke ombudsdienst is een autonome en onafhankelijke dienst waar je terecht kan met je vragen of klachten over de zorg- en dienstverlening van OPZC Rekem. Onder klachten vallen vragen, bezorgdheden, opmerkingen, reacties, conflicten, meningsverschillen en andere dilemma’s die verbonden zijn aan de door de medewerkers van OPZC Rekem voorgestelde en geleverde zorg en behandeling tijdens je verblijf. De zorgvrager heeft het recht een klacht in verband met de uitoefening van zijn rechten toegekend door de Rechten van de Patiënt neer te leggen bij de onafhankelijke ombudsdienst.

De ombudspersoon kan je helpen om de relatie tussen jou en je hulpverlener te herstellen of te verbeteren.

Een klacht of een vraag kan bij ombudspersoon Ingrid Meuwis ingediend worden door de zorgvrager, iemand uit de naaste omgeving, de vertrouwensperso(o)n(en) samen met de zorgvrager, de vertegenwoordiger van de zorgvrager of de bewindvoerder over de persoon met het mandaat voor de patiëntenrechten.

De ombudspersoon behandelt  de gestelde vraag of klacht steeds vertrouwelijk, kosteloos en is gebonden aan het beroepsgeheim.

De onafhankelijke ombudspersoon Ingrid Meuwis is elke maandagvoormiddag (8u30 – 12u00) aanwezig in OPZC Rekem en maakt ook graag tijd voor je vrij op een ander ogenblik.
Je kan haar bereiken op het nummer 0494 30 48 33 of via het e-mailadres: ingrid.meuwis@oogg.be

Meer informatie kan je van OOGG (Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidszorg) hier vinden.

Jaarverslag 2022 ziekenhuis onafhankelijke ombudspersoon

Jaarverslag 2022 PVT onafhankelijke ombudspersoon


Interne klachtenbehandelaar

Naast de externe ombudsdienst is het ook mogelijk om bij vragen, ideeën of klachten contact op te nemen met interne klachtenbehandelaar van OPZC Rekem, Anita Keijdener. Zij is te bereiken via anita.keijdener@opzcrekem.be of telefonisch tijdens kantooruren 089 22 23 06.

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Anita Keijdener
Interne klachtenbehandelaar
Ingrid Meuwis
Onafhankelijke ombudspersoon

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST