Zie je nog een fout op onze website? Laat het gerust weten!

OPZC Rekem besteedt de vereiste aandacht en zorg aan zijn website en streeft er naar dat alle er op beschikbare informatie zo actueel, begrijpelijk, correct en volledig mogelijk is.

Ondanks deze inspanningen kan OPZC Rekem niet garanderen dat dit op elk moment het geval is. Wanneer blijkt dat gegevens op onze website onjuist of onvolledig zijn en OPZC Rekem hiervan op de hoogte is, wordt die zo snel mogelijk bijgewerkt en of gecorrigeerd.

Bezoekers van onze website kunnen geen rechten ontlenen aan publicaties of informatie op deze website.

De website bevat ook links of verwijzingen naar andere websites voor het gebruikersgemak van de bezoekers van deze website. OPZC Rekem is daarbij niet verantwoordelijk voor de inhoud, of het gegevensbeschermingsbeleid van die andere websites en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die resulteert uit de inhoud of het bezoeken van de website.

Beweringen en meningen geuit in de artikelen en mededelingen op de website van OPZC Rekem, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de directie, de webmaster of OPZC Rekem in het algemeen.

Via het contactformulier op deze website worden persoonsgegevens gedeeld. Deze worden ingezien door de medewerker die verantwoordelijk is voor het opvolgen van de door u gekozen optie. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen in onze gegevensbeschermingsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

Webtoegankelijkheid betekent dat websites en -toepassingen toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. De toegankelijkheid van aangeboden informatie en diensten is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk aan slechtzienden en blinden, ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, maar ook mensen met beperkte handfunctie of een beperkte leesvaardigheid.

Webtoegankelijkheid steunt op de volgende 4 principes:

  • Waarneembaar: informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.
  • Bedienbaar: componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.
  • Begrijpelijk: Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.
  • Robuust: informatie moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van gebruikers.

Elke overheidswebsite moet verplicht een toegankelijkheidsverklaring hebben. Deze legt gedetailleerd en duidelijk uit in welke mate de website voldoet aan de vooropgestelde normen en wordt regelmatig bijgewerkt.

Toegankelijkheidsverklaring OPZC Rekem

Toegankelijkheidsverklaring

OPZC Rekem, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Bestuursdecreet van 7 december 2018 (Vlaanderen).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een diepgaande analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/www.opzcrekem.be

Niet-toegankelijke inhoud

  • Sommige afbeeldingen hebben nog geen correcte alternatieve omschrijving. Er wordt op regelmatige basis opnieuw getest om deze aan te vullen.

  • Gebruik van formulierelementen en links. Toetsenbordbediening is niet optimaal.

  • Sommige teksten en sommige niet-tekstuele elementen scoren onder de minimale contrastverhouding.

  • De broncode bevat errors die een invloed kunnen hebben op hulpmiddelen. Dit probleem wordt opgenomen in een volgende update.

Voorgestelde alternatieven

Er kan contact opgenomen worden via de contactpagina, zowel telefonisch als via mail.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

Contact met de dienst Communicatie via de contactgegevens op de website.

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

Ben je niet tevreden over de afhandeling van jouw klacht? Stuur dan uw klacht naar de klachtenbehandelaar van Digitaal Vlaanderen via klachten.digitaal@vlaanderen.be

Verbeteringsplan

De website van OPZC Rekem wordt nog verder getest op toegankelijkheid. Deze criteria worden dan ook verder aangevuld en geüpdatet naarmate de testen vorderen.

Deze verklaring is op 12/04/2024 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 12/04/2024

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST