COVID-19

Bezoek is weer mogelijk

Patiënten en bewoners van OPZC Rekem mogen weer bezoek ontvangen. Hiermee wordt een eerste stap gezet naar contact met naasten, zij het onder voorwaarden die zijn opgelegd door de overheid. OPZC Rekem doet er alles aan om het bezoek voor iedereen zo veilig mogelijk te laten
verlopen.

Hoe regelt u een bezoek?

U kan iedere dag bellen met de zorgeenheid voor het maken van een afspraak. Zonder afspraak kan het bezoek niet doorgaan. Het bezoek wordt in overleg met de patiënt/bewoner gepland.
 Tijdens het maken van de afspraak hoort u waar u zich kan melden voor het bezoek. Het bezoek vindt plaats in de daarvoor afgesproken ruimte.

Rond het bezoek geldt een aantal voorwaarden:

 • De patiënt/bewoner bepaalt of en wie hij/zij op bezoek ontvangt
 • Er zijn patiënten die geen bezoek mogen of kunnen ontvangen. We bieden hen alternatieven, bijvoorbeeld beeldbellen.
 • In verband met contacttracing worden contactgegevens genoteerd van bezoekers.
 • De bezoektijden kunnen afwijken van de gebruikelijke uren en afwijken per zorgeenheid.
 • Er mogen meerdere personen, ook kinderen, op bezoek komen. Meer details worden gegeven door de zorgeenheid.
 • Het bezoek vindt plaats op de zorgeenheid of in de open lucht en duurt maximaal 40 minuten
 • De bezoeker moet voldoen aan de hygiënische richtlijnen, zoals afstand houden, handen wassen en mondmasker gebruiken
 • De patiënt/bewoner wordt begeleid door een medewerker; mogelijk is de medewerker in de buurt als het bezoek plaats vindt.
 • Het begrip bezoek is breed: het mag een familielid zijn, vriend, ervaringsdeskundige of bezoekvrijwilliger
 • Bewoner en bezoeker dienen gedurende 14 dagen geen symptomen van COVID-19 te hebben gehad of positief getest op COVID-19
 • U plant het bezoek minimaal 24 uur op voorhand.
 • Patiënten die behoren tot een risicogroep (ouderen, personen met hart-en vaatziekten en chronische aandoeningen) kunnen alleen als de arts toestemming geeft, bezoek ontvangen.
 • Als blijkt dat de bezoeker verschijnselen van COVID-19 vertoont, dan wordt het bezoek meteen afgebroken.

Informatie voor patiënten en bewoners

( 17 juni 2020)

 • Patiënten en bewoners mogen de campus verlaten. 
 • Patiënten/bewoners en medewerkers onderling dienen de sociale hygiënevoorschriften in acht te nemen.
 • De zittingen van de vrederechter blijven doorgaan. Specifieke regelingen worden nog getroffen. Rechtsbijstand van de patiënt/bewoner (advocaat) moet steeds mogelijk blijven.
 • Dagbehandeling 2 is beperkt opgestart. 

Richtlijnen voor brengen en halen van was

Familie kan dagelijks tussen 8.30 en 20.00 uur propere was brengen en vuile was ophalen aan het onthaal (Kopp-lokaal). De chauffeurs doen ’s morgens om 8.30 uur een ronde voor het leveren van propere was en eventueel ophalen van vuile was. De chauffeurs beginnen om 12.00 uur aan een nieuwe ronde. De opgehaalde vuile was wordt naar het onthaal gebracht zodat familie deze kan meenemen. We stimuleren familie om enkel was en ‘droge’ levensmiddelen te voorzien omdat de spullen niet onmiddellijk op de afdeling terecht kunnen komen en koel gezet kunnen worden. We verzoeken familileden ook geen waardevolle spullen in de waszak te doen.

Om veiligheidsredenen vragen wij u met aandrang geen geld af te geven bij het deponeren van persoonlijke goederen, zoals was voor patiënten en bewoners.  Gelieve het geld te storten op de rekening BE 24 3751 11 74 96 38 (activiteitenrekening OPZC Rekem) met vermelding van de naam van de patiënt of bewoner.