Therapeutisch aanbod

OPZC Rekem biedt een integrale en wetenschappelijk verantwoorde therapeutische zorg, die aansluit bij de behoeften van de zorgvragers. Hierbij staat niet de aandoening, maar wel de mens centraal.

Het doel van een behandeling/begeleiding/ondersteuning is het verbeteren van de kwaliteit van leven van de zorgvrager, het optimaliseren van het welzijn van de persoon in al zijn aspecten, zoals dit door de zorgvrager zelf ervaren en bepaald wordt.

Het therapeutisch aanbod is daarom niet exclusief gefocust op de psychische kwetsbaarheid van de zorgvrager maar richt zich ook op talenten en sterktes en omvat diverse levensdomeinen zoals wonen, werken en vrije tijd.

Elk cluster en elke zorgeenheid heeft zijn specifieke doelgroep en zijn eigen specifiek therapeutisch aanbod op groeps- en op individueel niveau.

De zorgvrager  heeft daarbij een actieve rol in de samenstelling van zijn therapieprogramma. Ook familie, lotgenoten, ervaringsdeskundigen… hebben een meerwaarde in het therapiegebeuren. 

Naast het therapieprogramma van de zorgeenheid, worden er ook clusteroverschrijdend activiteiten aangeboden. Deze zijn toegankelijk voor alle zorgvragers voor zover dit in hun behandelplan past.

Deze clusteroverschrijdende activiteiten kunnen sportief zijn, creatief, educatief, arbeidsmatig,…

Vermeldenswaard is dat OPZC Rekem al 20 jaar een eigen manege heeft waar verschillende therapievormen worden toegepast en waar Rambo, Jipsy, Star, Kebro, Aresso, Piet en Amigo met veel plezier klaarstaan voor onze zorgvragers.

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST