De geestelijke gezondheidszorg in beweging, wij ook

OPZC Rekem nam in 2022 de beslissing om het zorgaanbod beter af te stemmen op de noden van de maatschappij. Waarom? De geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen is volop in beweging. De zorg wordt steeds dichter bij de zorgvrager aangeboden. Bedden worden afgebouwd om meer zorg buiten de muren van het psychiatrisch zorgcentrum te leveren. Opnames worden korter en meer crisismatig.  We doen dat niet alleen, maar samen met diverse netwerken om de vraag van de zorgvrager te kunnen beantwoorden. ‘Hersteldenken’ raakt meer en meer ingeburgerd met een groeiende rol voor de zorgvrager. Het is een traject dat we samen doen met de zorgvrager als regisseur.

Onze vernieuwde kijk op zorg is ingezet met de verdere ontwikkeling van een High Intensive Care (HIC)-unit. Sinds januari 2023 zijn onze zorgeenheden ingedeeld in drie clusters: het cluster Ziekenhuis, cluster PVT en het cluster Forensische zorg.

Steeds meer ligt de focus van zorgvragers en hun herstelproces op ambulante zorg. Hierin werken we samen met de mobiele teams van Noolim en alle andere netwerkpartners.

Patiëntenraden

OPZC Rekem hecht veel waarde aan de betrokkenheid van zorgvragers bij hun hersteltraject en het verblijf in OPZC Rekem. Vanuit dat perspectief zijn patiëntenraden voorzien op elke zorgeenheid. De zorgvragers gaan tijdens de bijeenkomst met elkaar in overleg zonder aanwezigheid van zorgverleners. De begeleider van de patiëntenraden is de spreekbuis tussen de zorgvrager en de hulpverlener. Alle mogelijke onderwerpen kunnen besproken worden tijdens de patiëntenraden. Dat kan gaan over zorg-specifieke zaken, bezoekregeling, eten of uitstapjes. De begeleider patiëntenraden inventariseert de klachten en opmerkingen uit de vergadering en bespreekt die in zijn maandelijks overleg met de verpleegkundig leidinggevende. De begeleider patiëntenraden koppelt het resultaat van de bespreking met de verpleegkundig leidinggevende terug tijdens de patiëntenraad. Zo probeert OPZC Rekem de participatie van de zorgvragers te optimaliseren en de zorg steeds te verbeteren.


Therapeutisch aanbod

OPZC Rekem biedt een integrale en wetenschappelijk verantwoorde therapeutische zorg, die aansluit bij de behoeften van de zorgvragers. Hierbij staat niet de aandoening, maar wel de mens centraal.

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST