Forensische zorg

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem heeft een jarenlange traditie in de opvang en behandeling van personen met een justitieel statuut. Deze traditie gaat terug tot in de jaren 1800, wat betekent dat het werken met delictplegers als het ware in het DNA van OPZC Rekem gekerfd is. Het forensisch project OPZC Rekem ging officieel van start in 2001. 

Wat begon als een low security eenheid van 45 bedden, is ondertussen uitgegroeid tot een heus forensisch psychiatrisch zorgaanbod met een medium security karakter, georganiseerd vanuit zes zorgeenheden.  Het forensisch cluster biedt opvang en behandeling aan voor een heel specifieke doelgroep, namelijk mannen met een interneringsstatuut tijdens hun behandel-, begeleidings- en/of resocialisatietraject.

Om onze missie vorm te geven willen we zorgvragers:

 • Ondersteunen in het omgaan met hun kwetsbaarheid, in de eerste plaats de delictrisico’s,
 • Versterken in hun eigen kracht,
 • Coachen in:
  • Het met succes en naar tevredenheid wonen en werken,
  • Het zoeken, starten en volhouden van dagbesteding en vrije tijdsbesteding,
  • Het opbouwen en/of onderhouden van positieve sociale en familiecontacten.

Deze ondersteuning bieden we in een omgeving zo dicht mogelijk bij de eigen keuze van de zorgvrager, met zoveel autonomie en zo weinig professionele hulp als mogelijk. Belangrijke (familiale) naasten worden betrokken in het hulpverleningstraject. Waar nodig doen we ook beroep op interne en externe zorgpartners. We streven daarbij naar een gezamenlijk gedragen traject waarin professionele kennis en ervaringen van de zorgvrager en zijn netwerk gecombineerd worden en elkaar aanvullen. We baseren ons op methodieken en modellen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en waarvan aangetoond is dat ze, in functie van het voorkomen van een (nieuw) delict, werken.

De zorgeenheden binnen het Forensisch Cluster

Forensische zorg 1

Forensische zorg 1  is een opname- en behandelunit voor mensen met een interneringsstatuut die doorgaans vrij op proef worden opgenomen en waarbij een psychiatrische problematiek in verhouding tot een delictrisico op de voorgrond staat. Het zorgaanbod wordt georganiseerd vanuit 3 leefgroepen:

 • Forensische zorg 1A is de crisis- en time out afdeling waar intensifiëring van zorg het kernwoord is.
 • Forensische zorg 1B is de opname- en behandelafdeling waar mensen hun forensisch behandeltraject aanvatten en doorzetten.
 • Forensische zorg 1C is de afdeling leefstijltraining waar mensen een vaardigheidstraining kunnen aanvatten met het oog op een doorgedreven resocialisatie. Vanuit deze afdeling is het ook mogelijk om in daghospitalisatie te komen.

Forensische zorg 2 en 3

Forensische zorg 2 en 3 zijn beide zorgeenheden waar mensen terecht kunnen met een nood aan langdurige forensische opvolging. Als zodanig zijn dit ook forensische PVT – afdelingen. Het huiselijk samenleven en de kwaliteit van leven in een beschermende context zijn de gemeenschappelijke noemer van beide zorgeenheden. Ook vanuit deze afdelingen streven we er naar om maximale re-integratie na te streven.

Forensische zorg 4

Forensische zorg 4 is eveneens een forensische opname – en behandelafdeling, maar specifiek voor mensen met een interneringstatuut in combinatie met een verstandelijke beperking en/of bijkomende psychiatrische zorgnood.

De werking van de medium security zorgeenheden beperkt zich echter niet tot OPZC Rekem. Met 2 Initiatieven Beschut Wonen zijn samenwerkingsverbanden uitgewerkt. Daarnaast is OPZC Rekem als forensische medium security voorziening een partner binnen het netwerk van forensische zorgpartners binnen het Hof van Beroep Antwerpen.

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST