Forensische zorg 3

Binnen Forensische zorg 3 bieden we een begeleiding aan volwassen mannelijke geïnterneerde zorgvragers. Het zijn zorgvragers die – doorgaans na het doorlopen van een behandelprogramma – nood hebben aan een voortgezette residentiële begeleiding.

Vaak is verdere residentiële omkadering voorlopig of blijvend nodig, om het aanwezige delict risico te hanteren en/of om de psychiatrische problematiek en hieraan gerelateerde beperkingen op te vangen. Omwille van de vaak langdurige aard van het verblijf, spreken we over bewoners.

De doelgroep wordt niet gedefinieerd op basis van psychiatrische diagnoses, maar wel aan de hand van het sociaal-emotioneel ontwikkelingsmodel. Bewoners hun gemiddeld functioneren en/of hun kwetsbaarste ontwikkelingsdomeinen situeren zich binnen de adaptatiefase of de eerste socialisatiefase. Dit wil zeggen dat bewoners bovenal zoeken naar rust en nabijheid.


Onze visie

Samen met onze bewoners streven we naar een voor hun zo zelfstandig en kwalitatief mogelijk leven zonder herval in delicten.


Therapeutisch kader

Onze bewoners hebben nood aan een rustige, prikkelarme en gestructureerde omgeving, waarbinnen de ander een nabijheid, een veiligheid en een begrenzing biedt. Dit proberen we dan ook te bieden binnen onze afdeling in de vorm van een ondersteunend, supportief klimaat. We zoeken samen met de bewoner uit in welke dingen hij zelfstandig functioneert en in welke dingen hij eerder nabijheid of hulp nodig heeft of wilt hebben.

Op de zorgeenheid hebben we twee grote doelen die we samen met de bewoners proberen waar te maken. In de eerste plaats willen we vermijden dat er opnieuw iets strafbaar zou gebeuren in de maatschappij. Daarvoor is het nodig dat we elkaar goed leren kennen, zodat we eventuele risico’s op de juiste manier kunnen inschatten en hanteren.

In de tweede plaats vinden we het voornaam om, ook samen met de bewoner, uit te zoeken wat hij belangrijk vindt in zijn leven. We werken samen om te streven naar een, voor de bewoner, zo groot mogelijke levenskwaliteit en zelfstandigheid. Belangrijk om te zeggen is dat het werken aan deze doelen echt maatwerk is.


Heb je vragen?

Kurt Bollen
Verpleegkundig leidinggevende
For 3

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST