Forensische zorg 1C

Zorgvragers van alle forensische zorgeenheden kunnen worden doorverwezen naar Forensische zorg 1C. Dit kan wanneer de stap naar ontslag nog iets te groot lijkt op vlak van zelfredzaamheid of wanneer er een tussenstap nodig is tussen de structuur van een behandelafdeling en de open deur van bijvoorbeeld beschut wonen.

  Er worden twee modules aangeboden:

  • 5 studio’s waar de zorgvragers residentieel verblijven binnen de module ‘leefstijltraining’.
  • een aantal ‘stoelen’ dagverpleging

  Onze visie

  Het doel van een verblijf op forensische zorg 1C is kort en krachtig. Trainen van een gezonde levensstijl in het kader van delictpreventie en met het oog op re-integratie in de maatschappij.

  De nadruk ligt dan ook op het in kaart brengen en trainen van zelfredzaamheid en maatschappelijke vaardigheden. 

  We streven naar het ontwikkelen van maximale autonomie op diverse levensdomeinen zodat de zorgvrager kan groeien naar een toekomstige woonvorm. Deze moet zo nauw mogelijk aansluiten bij de ondersteuning die hij nog nodig heeft.


  Therapeutisch kader

  Bij Forensische zorg 1C richten we ons op het vergroten en verfijnen van de aanwezige competenties in functie van een mogelijke re-integratie. Dat gebeurt volledig op maat, in een warme en open sfeer waarin samenleven belangrijk is en met aandacht voor ieders noden en behoeften.

  De begeleiding is, in tegenstelling tot de andere forensische zorgeenheden, niet meer 24/7 fysiek aanwezig. Wel wordt er geïnvesteerd in de samenwerking met externe, ambulante nazorgpartners.

  Autonomie, het versterken van de eigen competenties en verbondenheid zijn centrale begrippen tijdens het verblijf op Forensische zorg 1C. Het klimaat is gericht op het aanbieden en oefenen van nieuwe leersituaties en het vergroten van de zelfstandigheid zodat de zorgvrager op termijn de regie over zijn leven terug in eigen handen kan nemen en zijn rol in de maatschappij kan vervullen zonder risico op nieuwe delicten.


  Heb je vragen?

  Jelle Maessen
  Verpleegkundig leidinggevende
  For 1C

  Waar bent u naar opzoek?

  Privacy & cookies
  Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

  Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

  TEST TEST TEST