Ombudsdienst

Elk ziekenhuis moet een ombudspersoon hebben waar iemand als patiënt, bewoner, familie, bewindvoerder... terecht kan met alle vragen en ongenoegen. Zij kunnen zichzelf laten bijstaan door een zelf gekozen vertrouwenspersoon. De externe ombudspersoon in OPZC Rekem is Ingrid Meuwis. Ingrid werkt voor de vzw SPIL (Samenwerking Psychiatrische Initiatieven Limburg). Als extern en dus onafhankelijk persoon staat zij per week een aantal uren ter beschikking van de patiënten en bewoners.

Er kan bij haar terecht met ongenoegen en vragen over de wet Rechten van de patiënt, opname, verblijf, ontslag, de verpleging, de behandeling, de bejegening...  De ombudspersoon kan rechtstreeks gecontacteerd worden (persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of per e-mail). De ombudspersoon hoort elke klacht aan, liefst tijdens een persoonlijk contact en informeert. De patiënt bepaalt wat er met de klacht gebeurt en met wie de klacht eventueel wordt besproken. Er wordt gepoogd te bemiddelen op het niveau waarop de klacht zich voordoet, met de direct betrokken beroepsbeoefenaar. Indien de patiënt niet tevreden is met het resultaat van deze interventie, wordt deze ingelicht over andere mogelijke stappen.

VZW Spil
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Downloads

Aanwijzing vertegenwoordiger

31.65 KB

Aanwijzing vertrouwenspersoon

32.21 KB

Herroeping vertegenwoordiger

28.12 KB

Jaarverslag 2015 Ombudsfunctie

465.09 KB

Jaarverslag 2015 pvt ombudsfunctie

503.66 KB

Ombudsdienst traject van een aanmelding

88.82 KB

Contact

Ombudsdienst
Ingrid Meuwis
0800 99 395