Ombudsdienst

Elk ziekenhuis moet een ombudspersoon hebben waar iemand als patiënt, bewoner, familie, bewindvoerder... terecht kan met alle vragen en ongenoegen. Zij kunnen zich laten bijstaan door een zelf gekozen vertrouwenspersoon. De externe ombudspersoon in OPZC Rekem is Ingrid Meuwis. Ingrid werkt voor het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg. Als extern en dus onafhankelijk persoon staat zij per week een aantal uren ter beschikking van de patiënten en bewoners. Voor PVT Min is dit Peter De Clercq, hij werkt voor het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen vzw.

Men kan bij de ombudspersoon terecht met ongenoegen en vragen over de wet Rechten van de patiënt, opname, verblijf, ontslag, de verpleging, de behandeling, de bejegening...  De ombudspersoon kan rechtstreeks gecontacteerd worden (persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of per e-mail). De ombudspersoon hoort elke klacht aan, liefst tijdens een persoonlijk contact en informeert. De patiënt bepaalt wat er met de klacht gebeurt en met wie de klacht eventueel wordt besproken. Er wordt gepoogd te bemiddelen op het niveau waarop de klacht zich voordoet, met de direct betrokken beroepsbeoefenaar. Indien de patiënt niet tevreden is met het resultaat van deze interventie, wordt deze ingelicht over andere mogelijke stappen.

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg (voor campus Rekem en Lanaken)
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

OGGPA (voor campus Antwerpen)
Haagbeuklei 12
2610 Wilrijk        

 

Downloads

Aanwijzing vertegenwoordiger

31.65 KB

Aanwijzing vertrouwenspersoon

32.21 KB

Herroeping vertegenwoordiger

28.12 KB

Jaarverslag 2018 Ombudsfunctie

382.64 KB

Jaarverslag 2018 pvt ombudsfunctie

344.77 KB

Ombudsdienst traject van een aanmelding

88.82 KB

Contact

Externe ombudspersoon campus Rekem/Lanaken
Ingrid Meuwis
0800 99 395
ingrid.meuwis [at] overlegplatformgg.be
Externe ombudspersoon Hotel Min
Peter De Clercq
0485 54 81 43
peter.declercq [at] oggpa.be