Campusreglement

Volgende richtlijnen moeten steeds gevolgd worden wanneer men de campus betreed.

Rookbeleid

In het kader van de wet op het rookverbod wil OPZC Rekem via het rookbeleid een bijdrage leveren aan de algemene gezondheid van patiënten, bewoners en personeelsleden. Ook in het Trefcentrum (cafetaria) geldt een algemeen rookverbod. Om de bezoekers van het Trefcentrum toch de gelegenheid te geven om te roken, is er buiten een overdekte rookruimte geplaatst aan de achterzijde van het gebouw. Omdat ieder van ons recht heeft op een rookvrije (werk-)omgeving, wordt deze lijn doorgetrokken naar alle gebouwen van het zorgcentrum voor de campussen Rekem, Lanaken en Antwerpen. Dus niet enkel zorgeenheden, maar ook administratieve en andere gebouwen (incl. alle burelen en vergaderruimtes) zijn rookvrij. Dit wil zeggen dat er nog ENKEL buiten gerookt wordt door zowel personeel als patiënten. Uitzondering hierop zijn gesloten zorgeenheden, die niet over een mogelijkheid beschikken om naar buiten te gaan of waarbij er specifieke regels zijn (For.zorg 1b, Rehabilitatie, Ouderenzorg, PVT MG). Op deze plaatsen wordt een rookruimte voorzien. Voor de gebouwen waar er binnen geen rookruimte voorzien is, is er aan het gebouw of in de directe nabijheid ervan een overdekte rookruimte voorzien.

Drugsbeleid

OPZC Rekem wil een drugsvrij centrum zijn. Het gebruik en dealen van drugs is dan ook ten strengste verboden. Bij iedere inbreuk wordt passend gereageerd.

Beleid in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen zorgverstrekkers en patiënt/bewoner

Zowel patiënt/bewoner, als de zorgverlener heeft het recht op eerbiediging van persoonlijke grenzen. Je hebt het recht je grenzen aan te geven op lichamelijk en psychisch vlak. Dit betekent ook dat jij en je medepatiënt of medebewoner elkaars grenzen en de grenzen van zorgverleners op lichamelijk en psychisch vlak respecteren.

In het geval dat je van oordeel bent dat jouw grenzen niet gerespecteerd worden (bijvoorbeeld door ongepaste aanrakingen of opmerkingen), kan je je wenden tot de volgende meldpunten:

  • interne meldpunten: jouw mentor, zorg- en verpleegkundigen, paramedici en artsen;
  • externe meldpunten:
    • externe ombudspersoon: Ingrid Meuwis (0800 99 395)
    • telefoonnummer 1712: meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling (gratis nummer bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur). Dit gebeurt anoniem.

Daarnaast kan ook gemeld worden aan:

  • Agentschap zorg en gezondheid (gezondheidsvoorzieningen);
  • Parket van de Procureur des Konings. Piepelpoel 12, 3700 Tongeren (012 399 809);
  • Orde van geneesheren (www.ordomedic.be);
  • Provinciale geneeskundige commissie Limburg (PGC Hasselt), FAC Verwilghen – gebouw A – Voorstraat 43, 3500 Hasselt (025 24 78 02).

Camera's

Conform de C.A.O nr. 68 van 18.06.1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers t.o.v. de camerabewaking op de arbeidsplaats, zijn er op de domeinen en in verschillende gebouwen van OPZC Rekem camera's geplaatst. Deze camera's zijn geplaatst met als doel de veiligheid en de gezondheid van het personeel en de patiënten/bewoners te vrijwaren en het personeel hun toezichtfunctie makkelijker te laten vervullen. Deze camera's zullen 24/24 uur en 7/7 dagen weergeven en/of registreren. Bij het gebruik van deze beelden wordt rekening gehouden met de bepalingen uit het ADVIES Nr 34/1999 van 13 december 1999 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Maken van foto's

In het kader van privacy is het nemen van foto’s, video- en geluidsopnames door patiënten/bewoners en hun familie binnen de zorgeenheid en de campus strikt verboden (wet op de privacy). Ook via smartphones mogen er geen opnames gemaakt worden.

Gebruik van elektrische toestellen

Binnen OPZC Rekem mogen enkel elektrische toestellen gebruikt worden welke zijn aangekocht door OPZC Rekem. Je mag dus tijdens een verblijf/opname geen elektrische toestellen meebrengen. Een uitzondering hierop is dat je enkel een radio, tv of cd/dvd speler, welke nog in goede en veilige staat verkeren, mag meenemen voor je slaapkamer. Er mogen enkel tv´s gebruikt worden van het type lcd of led. Dit om het gevaar van imploderende tv´s te voorkomen.

Meubilair

Binnen de gebouwen mag enkel meubilair dat aangekocht werd door OPZC Rekem worden geplaatst. Je mag tijdens je opname dus niet je eigen meubilair meenemen.