Praktisch

Wat dient meegenomen te worden bij opname:

Administratief

 • (elektronische) identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning;
 • naam, adres en telefoonnummer van een familielid of vertrouwenspersoon;
 • voor personen met een buitenlandse woonplaats : het formulier of de kaart van het buitenlands ziekenfonds;
 • formulier of kaart van de hospitalisatieverzekering;
 • in geval van arbeidsongeval: naam, adres van de werkgever, naam en adres van de verzekeringsmaatschappij, polisnummer en datum van ongeval.

Medisch

 • eventuele verwijsbrief van de behandelende arts;
 • alle medische informatie nodig voor opname (bloedgroepkaart, uitslagen van vorige onderzoeken,...).

Persoonlijk

 • toiletgerief;
 • kledij voor overdag en voor ’s nachts;
 • sportkleding (sportschoenen bij voorkeur met lichtgekleurde zolen);
 • toiletartikelen;
 • handdoeken en washandjes;
 • wekker;
 • ontspanningslectuur, discman of mp3-speler, enzovoort;
 • telefoonnummers en adressen van familieleden en vrienden;
 • (brief)papier, pen, enveloppen en postzegels;
 • mobiele telefoon;
 • kleingeld.

Dag van opname

 • aanmelden bij het onthaal op het geplande uur of rechtstreeks aan de zorgeenheid indien dit zo werd afgesproken;
 • er wordt een opnameverklaring met info over financiële voorwaarden opgesteld en ter ondertekening voorgelegd;
 • een opname in het ziekenhuis roept een aantal vragen op, maakt je onzeker, misschien zelfs angstig;
  • we vertrekken vanuit de problematiek van de patiënt;
  • van daaruit bouwen we een behandeling op en zoeken we naar oplossingen.

Wat wordt best niet meegenomen

Neem zo weinig mogelijk geld en kostbaarheden mee. OPZC Rekem is een openbaar gebouw waar dagelijks veel mensen komen. Hierdoor bestaat het risico van diefstal. In geval van vermissing of diefstal is OPZC Rekem niet aansprakelijk.

Dieren in het ziekenhuis

Om redenen van hygiëne en veiligheid hebben dieren geen toegang tot het ziekenhuis. Enkel geattesteerde en gevaccineerde assistentiehonden kunnen, indien er geen alternatief is en mits naleving van een aantal strikte voorzorgsmaatregelen, beperkt toegang krijgen. Indien een patiënt naar het ziekenhuis komt vergezeld van een assistentiehond moet er vooraf contact genomen worden met de opnamcoördinator en moeten er met familie of andere contactpersonen de nodige afspraken gemaakt worden zodat zij kunnen instaan voor de zorg van de assistentiehond.

Het bevorderen van patiëntveiligheid

Ook jij, als patiënt, kan een belangrijke bijdragen leveren aan onze kwaliteit van dienstverlening en patiëntveiligheid. We sommen enkele punten op die je steeds op gesprek naar voor mag brengen.

 1. Geef uw zorgverlener alle informatie over uw gezondheidstoestand
 2. Maak duidelijk als u iets niet begrijpt
 3. Bereid uw gesprek met de zorgverlener goed voor. Gebruik de 3 vragen:
  Wat zijn mijn mogelijkheden? Zet met uw huisarts/psychiater  op een rij welke mogelijkheden er zijn. Dat zijn er altijd minstens twee, want even afwachten is ook een mogelijkheid. Voorbeelden: Een lichamelijk onderzoek of een scan? Direct behandelen of eerst afwachten?
  Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden? Iedere behandeling heeft voor- en nadelen. Zo kan een operatie uw klachten snel verhelpen, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Vraag uw huisarts/psychiater naar resultaten van de verschillende behandelingen. Wat kan een behandeling u opleveren? Kunt u na de operatie weer sporten, verhoogt de behandeling uw overlevingskans of vermindert het de pijn? Bespreek per mogelijke behandeling de herstelperiode, risico’s, gevolgen en bijwerkingen.
  Wat betekent dat in mijn situatie? Uw persoonlijke situatie is belangrijk voor de keuze. Hoe is uw thuissituatie, wat is uw beroep, hoe oud bent u, wat zijn uw wensen en uw doelen? Ook voor uw arts is het belangrijk om dit te weten. Zodat hij/zij het medische advies hierop kan aanpassen.
 4. Meld het als er iets gebeurt wat niet de bedoeling is
 5. Volg aanwijzingen en instructies goed op
 6. Als u zich zorgen maakt, neem dan contact op met uw zorgverlener