Forensische opname

Geplande opname geïnterneerden

Een vraag tot opname kan gesteld worden via een PSD (psychosociale dienst), een forensisch centrum, een persoonlijke brief, een jurist…

  • in geval van internering wordt de vraag behandeld door de opnamecoördinator van Forensische Zorg;
  • in geval van detentie (vrijwillig geplande opname onder voorwaarden, geïntegreerd in de strafuitvoeringsafspraken) wordt de vraag behandeld door de opnamecoördinator van Acute Zorg 1.

Op basis van het dossier en de info van de aanmelder wordt de intake afgewogen. Indien wordt overgegaan tot een intake, dan volgt een individueel contact en een volledige analyse van het dossier, waarna in een gestructureerd interdisciplinair overleg beslist wordt of een opname mogelijk is. De aanvrager wordt op de wachtlijst gezet tot er een bed vrijkomt.

Contact

criminoloog
Greet Stans
089 22 28 32
greet.stans [at] opzcrekem.be