Acute Zorg

 Acute Zorg staat in voor gespecialiseerde zorg bij crisis en het leveren van acute en intensieve behandeling aan volwassenen met psychische en psychiatrische problemen

Acute Zorg 2

De zorgeenheid Acute Zorg 2 bestaat uit Acute Zorg 2A (de voortgezette behandeling van patiënten met een psychotische problematiek die in mindere of meerdere mate gestabiliseerd is, al dan niet in combinatie met het gebruik van middelen) en Acute Zorg 2B (gericht op volwassen personen met een middelenprobleem, waarbij de focus ligt op alcohol- en medicatiemisbruik.)

Acute Zorg 3

Acute Zorg 3 is een open opname- en behandelingszorgeenheid die zich richt tot patiënten met een stemmingsstoornis, angststoornis en persoonlijkheidsproblematiek. De zorgeenheid zorgt voor observatie  en probleeminventarisatie, diagnosestelling,  behandeling en gerichte doorverwijzing.

Contact

Opnamecoördinatoren
Algemene info
089 22 20 25