Acute zorg

 Acute zorg staat in voor gespecialiseerde zorg bij crisis en het leveren van acute en intensieve behandeling aan volwassenen met psychische en psychiatrische problemen

Acute zorg 2

De zorgeenheid Acute zorg 2 bestaat uit Acute zorg 2A (de voortgezette behandeling van patiënten met een psychotische problematiek die in mindere of meerdere mate gestabiliseerd is, al dan niet in combinatie met het gebruik van middelen) en Acute zorg 2B (gericht op volwassen personen met een middelenprobleem, waarbij de focus ligt op alcohol- en medicatiemisbruik.)
Je kan hier de infobrochure van Acute zorg 2A downloaden.
Je kan hier de infobrochure van Acute zorg 2B downloaden.

Acute zorg 3

De zorgeenheid Acute Zorg 3 bestaat uit Acute zorg 3A (deze bestaat uit diverse modules gericht op volwassenen tussen 18 en 65 jaar) en Acute zorg 3B (gericht op volwassenen met borderline persoonlijkheidsproblemen en/of personen waarbij emotieregulatieproblemen aanwezig zijn).
Je kan hier de infobrochure van Acute zorg 3A downloaden
Je kan hier de infobrochure van Acute zorg 3B downloaden

Contact

Opnamecoördinatoren
Algemene info
089 22 20 25
opnamecoordinatoren [at] opzcrekem.be