Vacature

Master in een menswetenschappelijke richting voor Mobiele Equipe Internering (M.E.I.) Antwerpen

Mobiele Equipe Internering
Solliciteren tot 24 mei

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem is een pluralistische en vraag gestuurde organisatie binnen de geestelijke gezondheidszorg in de regio Oost-Limburg, die professionele interdisciplinaire antwoorden biedt op individuele zorgbehoeften, een belangrijke bijdrage levert aan de Vlaamse forensische zorg en een toonaangevende partner wil zijn in het ontwikkelen van zorgvernieuwing.

OPZC Rekem heeft in het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg van FOD Volksgezondheid de opdracht gekregen een Mobiele Equipe Internering te organiseren.

De Mobiele Equipe Internering focust zich op re-integratie van personen met een statuut internering in de maatschappij en draagt bij aan een veilige en inclusieve samenleving.

Het team is multidisciplinair samengesteld en behandelt zowel aanmeldingen vanuit de zorgvoorzieningen als strafinstellingen en justitiehuizen. Het tekent zorgtrajecten voor geïnterneerden uit waarbij gestreefd wordt naar zorg op maat en dit met aandacht voor de zorgcontinuïteit en veiligheid. Dit om een vlotte in-, door- en uitstroom doorheen de geestelijke gezondheidszorg voor deze doelgroep te realiseren.

De Mobiele Equipe Internering werkt volgens het subsidiariteitsprincipe en kan wanneer nodig ondersteuning, coaching en vorming bieden aan teams in de begeleiding van een persoon met een statuut internering. De equipe kan ook concreet aan de slag in cliëntendossiers door het begeleiden van personen met een interneringstatuut in de context waar ze op dat moment verblijven, waaronder de thuissituatie. Binnen het Hof van Beroep Antwerpen zijn er twee antennes, Antwerpen en Limburg. Binnen elke provincie zijn er standplaatsen de reguliere 107 netwerken voorzien.

OPZC Rekem gaat voor de Mobiele Equipe Internering (M.E.I.) Antwerpen over tot de werving van een master in een menswetenschappelijke richting en het aanleggen van een werfreserve

Functieomschrijving

 • Je zet in op de re-integratie in de maatschappij van de persoon met statuut internering. Hierbij houd je rekening met risicomanagement en het beperken van het risico. Je hebt kennis van forensisch werken door middel van de gangbare modellen (GLM, RNR, signaleringsplannen, …).
 • Je deelt je kennis en expertise in het begeleiden van personen met een statuut internering.
 • Je verheldert de problematiek en inventariseert informatie door middel van dossierstudie, bijkomende diagnostiek, risicotaxaties, gesprekken, … en brengt zo de noden in kaart.
 • Je stelt samen met betrokkenen en partners een voorstel tot zorgtraject op rekening houdend met veiligheid en zorg.
 • Je rapporteert je bevindingen en brengt deze op het multidisciplinair overleg.
 • Je neemt deel aan de georganiseerde intervisie- en supervisie momenten.
 • Je ondersteunt de medewerkers van de mobiele equipe door je kennis te delen en door hen vanuit je expertise en ervaring te coachen.
 • Je bent een netwerker. Je gaat actief op zoek naar collega’s uit andere organisaties voor informatie en expertise.

Functievereisten

 • Je beschikt over een master-diploma in een menswetenschappelijke richting (orthopedagogie, psychologie, seksuologie, criminologie) met minstens één jaar relevante werkervaring in de GGZ
 • Je hebt aantoonbare ervaring in afname van verschillende risicotaxatie-instrumenten (HCR-20, SSA, SAPROF, …) (gelieve attesten van opleiding bij te voegen)
 • Werkervaring binnen de forensische sector geniet voorrang.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep.
 • Je hebt kennis van de geestelijke gezondheidszorg.
 • Je hebt kennis van de psychopathologie.
 • Je bent op de hoogte van de recente hervormingen in de GGZ en het VAPH.
 • Je hebt notie van de regionale sociale kaart.
 • Je hebt kennis van diagnostiek en diagnostische instrumenten.
 • Je hebt kennis van de wettelijke kaders.

Waardegebonden competenties

 • Je kan je werk zelfstandig organiseren alsook samenwerken in team en met partners.
 • Je hebt een proactieve houding.
 • Je kan omgaan met veranderende omstandigheden.
 • Je blijft jezelf voortdurend verbeteren.
 • Je komt de gemaakte regels en afspraken na.
 • Je hebt zin voor initiatief en zoekt samen met het team naar innovatieve oplossingen.

Functiespecifieke competenties

 • Je bent stressbestendig.
 • Je hebt een onderzoekende, flexibele en transparante houding.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • Je werkt planmatig.
 • Je netwerkt, ervaart het als een meerwaarde om kennis te delen en zoekt daarom de samenwerking met partners actief op.
 • Je hebt een coachende houding waarmee je individuele begeleiders en teams kan activeren.
 • Je bent analytisch en bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken.
 • Je beschik over een eigen wagen en rijbewijs B.

Ons aanbod

 • Een deeltijds contract (80%) van bepaalde duur van 1 jaar (met mogelijkheid tot verlenging op basis van de goedkeuring van budgetten)
 • Dagdienst met glijdende werkuren
 • Een aantrekkelijk salaris (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring) volgens de geldende loonschalen van OPZC Rekem.
 • Eindejaarspremie
 • Maaltijdcheques van €8 per gewerkte dag
 • Een gratis hospitalisatieverzekering vanaf jouw eerste werkdag en de mogelijkheid om gezinsleden aan te sluiten
 • Een interessante verlofregeling
 • Reiskostenvergoeding
 • Een boeiende werkomgeving waar de kernwaarden zorgzaamheid, innovatie, verbondenheid en integriteit centraal staan
 • De mogelijkheid om continue bij te leren
 • Tal van voordelen als waardering omdat het welbevinden van onze medewerkers belangrijk is.

Standplaats

We zoeken een medewerker voor antenne Antwerpen: Standplaats overeen te komen afhankelijk van woonplaats (Boechout en Duffel worden het meest frequent bezocht).

Kandidatuur en meer info

Voor bijkomende informatie over de functie en het functieprofiel kan je terecht bij Coördinator van de Mobiele Equipe Internering – De Vliegher Annelies – GSM 0492/ 15 69 07.

Overtuig ons van jouw motivatie door het beschrijven van je kwaliteiten, vaardigheden en ervaring in jouw sollicitatiebrief. Hier zijn we heel benieuwd naar!

Bezorg uiterlijk 24/05/2023 (datum poststempel of datum van onze mailserver gelden als bewijs) jouw sollicitatiebrief, CV en kopie diploma met vermelding ‘vacature master menswetenschappelijke richting’ aan: Inge Snoeks (vacature@opzcrekem.be)

of stuur deze naar Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, tav Inge Snoeks (Dienst Personeelsbeheer) – Daalbroekstraat 106 – 3621 Rekem

Voor de vacature zijn de selectiegesprekken voorzien op 7 juni 2023 tijdens de kantooruren (onder voorbehoud) te OPZC Rekem. Ontdek hier het volledige selectiereglement.

Heeft u een vraag?

Voor bijkomende informatie betreffende deze vacature zorg kan je terecht bij:

De Vliegher Annelies
Coördinator van de Mobiele Equipe Internering

Het verhaal van Kristien en Meral

'Fijn om vlinder te zijn'.

Het verhaal van Pieter

Blij met alle kansen

Het verhaal van Diana

'Ik was nog geen 5 meter op de gang of ik had zorgvragers rond mij staan, super.'

Het verhaal van Lien

De verhalen bleven hangen

Waar bent u naar opzoek?

Je solliciteert voor de functie van

Master in een menswetenschappelijke richting voor Mobiele Equipe Internering (M.E.I.) Antwerpen

Mobiele Equipe Internering

Toegestane bestandstypen: pdf, doxc, doc, Max. bestandsgrootte: 4 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf, doxc, doc, Max. bestandsgrootte: 4 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf, doxc, doc, Max. bestandsgrootte: 4 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf, doxc, doc, Max. bestandsgrootte: 4 MB.
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST