Ontslag

Vanuit de behandeling wordt steeds gestreefd naar de hoogst haalbare vorm van zelfstandigheid. Indien zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, wordt naar andere woonvormen gezocht en wordt er vaak samengewerkt met andere partners. Bijvoorbeeld: de psychiatrische verzorgingstehuizen van OPZC Rekem, initiatieven voor Beschut Wonen, woon- en zorgcentra, dagbehandeling, thuiszorg...

Meer info voor ambulante zorg vind je ook op: