Samen sterk

OPZC Rekem werkt al jaren nauw samen met verschillende gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, zowel op beleids- als op niveau van de zorgvrager.
Op die manier maakt OPZC Rekem deel uit van een netwerk dat de zorg en de zorgvrager centraal stelt.

Noolim

NOOLIM staat voor het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg en beslaat de 15 gemeenten van Oost-Limburg. De partners van Noolim hebben samen éénzelfde doel: een kwalitatieve zorg aanbieden aan de patiënt in zijn leefomgeving. Binnen Noolim zijn mobiele teams en Kruispunten opgericht.
Meer info op www.noolim.net 

Stuurgroep internering

Stuurgroep internering is een beleidsforum binnen de schoot van Vlaanderen waarin OPZC Rekem als Vlaamse zorgpartner betrokken is. In overleg met de justitiehuizen, zorg en gezondheid en zorginspectie wordt het Vlaamse beleid rond het forensische zorgaanbod besproken.

Stuurgroep zorg voor geïnterneerden

Stuurgroep zorg voor geïnterneerden is een samenwerkingsverband waarin een aantal forensische – en niet forensische zorgpartners de krachten bundelen met het oog op een volledig en geïntegreerd zorgtraject voor mensen met een interneringsstatuut.

Stuurgroep dubbeldiagnose

De stuurgroep dubbeldiagnose is een samenwerkingsverband met als doel het zorgcircuit volwassenen met een verstandelijke beperking en/of ernstige gedragsproblemen uit te bouwen. Deze stuurgroep komt voort uit een samenwerkingsverband tussen diverse actoren uit de GGZ/ VAPH en wordt gefaciliteerd door Vlaams overlegplatform GGZ (Voorheen VZW Spil).

HospiLim

HospiLim  is een samenwerkingverband dat het overleg en de samenwerking tussen de Limburgse ziekenhuizen en psychiatrische centra bevordert.

Psyche

Het overleg-platform GGZ bevordert de geestelijke gezondheidszorg in Limburg via ondersteuning, coördinatie van overleg en samenwerking.

Beschut wonen Noolim

Beschut Wonen Noolim biedt woonrehabilitatie, psychosociale ondersteuning en activering aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.

Beschut wonen Antwerpen

Beschut Wonen Antwerpen biedt meerderjarige mannen die geïnterneerd en vrij op proef zijn de mogelijkheid om, mits ondersteuning en begeleiding, in een zo zelfstandig mogelijke woonvorm, maatschappelijk aanvaardbaar en constructief te functioneren.

Kinderpsychiatrisch centrum Genk

KPC Genk is een ziekenhuisassociatie tussen het ZOL, Maria-ziekenhuis Noord-Limburg, Asster en OPZC Rekem.

Activiteitencentrum Locomotief

Het dagactiviteitencentrum Locomotief is een gezamenlijk initiatief van vzw Beschut Wonen ‘t Veer en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem voor personen van 18 jaar of ouder met een langdurige psycho-sociale problematiek.

Activiteitencentrum de Start

Het dagactiviteitencentrum de Start in Genk stelt zijn deuren open voor wie op zoek is naar een zinvolle, arbeidsmatige dagbesteding en nood heeft aan sociale contacten.

Netwerk vrijetijdsparticipatie

Dit netwerk heeft als opdracht om participatiedrempels voor mensen in armoede op vlak van cultuur, sport en jeugdwerk weg te werken. In dit netwerk zijn volgende organisaties vertegenwoordigd: Sint-Vincentius Vereniging Lanaken, OPZC Rekem, AC Locomotief, OC Ter Dennen, OCMW Lanaken, Gemeentebestuur Lanaken.

Ziekenhuis Oost-Limburg

Het Ziekenhuis Oost-Limburg is een algemeen ziekenhuis met 3 campussen: campus Sint-Jan (Genk) en campus Sint-Barbara (Lanaken) met ziekenhuisactiviteiten en campus André Dumont in Waterschei met een medisch centrum voor raadplegingen.

Mané

vzw Mané is een organisatie die professionele zorg op maat biedt voor volwassen personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en/of een fysieke handicap.

Menos

vzw Menos is een samenwerkingsinitiatief tussen OCMW Genk, Wit-Gele Kruis, OPZC Rekem, vzw CGG/LITP en de huisartsenvereniging vzw Prometheus. Menos wil door de intensieve samenwerking tussen de verschillende partners een zorgketen ontwikkelen voor ouderen met psychische problemen of dementie en de mensen die betrokken zijn in hun zorg.

Kenniscentrum voor forensisch psychiatrische zorg

Dit centrum staat in voor het uitvoeren, initiëren en begeleiden van onderzoek binnen de diverse forensische (piloot)projecten in Vlaanderen en beantwoordt daarmee aan de vraag naar wetenschappelijke sturing en evaluatie van dit specifieke werkdomein.

KU Leuven

De KU Leuven is een universiteit met internationale uitstraling. Alle opleidingen aan deze universiteit zijn gebaseerd op het innovatieve onderzoek van haar wetenschappers en professoren.

Eu-Prevent

De Stichting euPrevent | EMR ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking tussen professionals en organisaties die zich inzetten voor het behoud, de bevordering en het herstel van de volksgezondheid in de Euregio Maas-Rijn.

ZOPP (Zelfhulpondersteuning en patientenparticipatie) vzw

ZOPP vzw is een samenwerkingsinitiatief van het Vlaams Patientenplatform vzw en Trefpunt Zelfhulp vzw.

SOS Nuchterheid

SOS Nuchterheid is een vrijzinnig en humanistisch zelfzorg-initiatief dat mensen steunt bij het overwinnen van hun  problemen met alcohol, drugs, pillen enz…. SOS Nuchterheid is een lidvereniging van de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV) – deMens.nu  en van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD).

Similes

Similes, familievereniging geestelijke gezondheidszorg, verenigt familieleden en naasten van personen met een psychische kwetsbaarheid. Op diverse locaties organiseert Similes infoavonden, vorming en lotgenotencontact. Meer info: https://nl.similes.be/activiteiten

Zorgnet-Icuro

Als sociale partner speelt Zorgnet-Icuro een bepalende rol in het sociaal overleg in de non-profit sector.

Koning Boudewijnstichting

De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.

Ligant

Ligant is het netwerk geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in Limburg.

ZorgGroep Zin

ZorGGroep Zin is op 1 januari 2023 samen met het centrum voor geestelijke gezondheidszorg DAGG en het centrum voor psychosociale revalidatie Validag gefusioneerd naar Integra. ZorGGroep Zin staat als ambulant centrum garant voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en drugpreventie. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen (en/of hun omgeving) kunnen er terecht met verslavings-, psychische en/of psychiatrische problemen.

Sectoroverleg ZH-PVT Limburg

Al-Anon

De Al-Anon Familiegroepen vormen een gemeenschap van verwanten en vrienden van mensen met een alcoholverslaving. Wij bespreken onderling onze ervaringen en geven elkaar kracht en hoop. Wij geloven dat alcoholisme een gezinsziekte is en dat verandering van levenshouding kan bijdragen tot ons herstel.

UilenSpiegel vzw

UilenSpiegel is een vereniging van en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ze houden lotgenotenbijeenkomsten, ijveren voor een betere GGZ en willen het taboe rond mentale problemen doorbreken.


Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST