Zorgen is ethisch handelen in overleg en samenwerking met zorgvragers en hun naasten

OPZC Rekem engageert zich om een voelbaar ethisch klimaat verder te ontwikkelen. Om ethisch denken op de werkvloer een vaste plaats te geven, is binnen OPZC Rekem het traject Lerende Gemeenschap Ethiek lopende in samenwerking met UCLL Stimulans. Zogenaamde zorgethische coaches kunnen ondersteunen bij vragen op de werkvloer en het ethisch denken verder implementeren. Daarnaast is er in OPZC Rekem ook een ankerpersoon ethiek aangesteld, die in samenwerking met het Ethisch Comité, een interne commissie voor medische ethiek, dit proces mee ondersteunt.

Opdracht

Zorgen is ethisch handelen in overleg en samenwerking met zorgvragers en hun naasten. Het Ethisch comité engageert zich om de nodige ondersteuning te bieden en processen in gang te zetten voor een verankering van een ethisch beleid dat goede zorg mogelijk maakt en mee ondersteunt. De commissie voor medische ethiek heeft deze opdrachten:

 1. Een begeleidende en raadgevende functie met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg;
 2. Een ondersteunende functie bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek;
 3. Een adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen.

Leden

De leden van de commissie worden overeenkomstig het KB van 12 augustus 1994 aangewezen door de Raad van Bestuur van OPZC Rekem. De commissie bestaat uit volgende leden:

 • Arnout Carpels, psychiater OPZC Rekem
 • Patrick Erkens, verpleegkundige OPZC Rekem
 • Frank Buntinx, externe huisarts
 • Conny Naulaerts, psychiater OPZC Rekem
 • Katrien Ruytjens, externe ethiekondersteuner en voorzitter Ethisch Comité
 • Griet Vaes, huisarts OPZC Rekem
 • Deborah Van Tilborg, verpleegkundig specialist en ankerpersoon ethiek OPZC Rekem
 • Eva Venken, jurist OPZC Rekem en secretaris Ethisch Comité
 • Rudy Verelst, psychiater OPZC Rekem
 • Hendrik Verslegers, psychiater OPZC Rekem

Vergaderdata

Het Ethisch Comité heeft eenmaal per trimester een vaste vergadering. De agenda voor de vergadering wordt minstens 15 dagen op voorhand doorgestuurd. De vergaderdatums voor 2024 zijn de volgende:

 • Maandag 4 maart 2024 -> verplaatst naar maandag 18 maart 2024;
 • Maandag 3 juni 2024;
 • Maandag 9 september 2024;
 • Maandag 2 december 2024.

Daarnaast kan het Ethisch Comité, indien vereist, ad hoc vergaderen, om zo tegemoet te komen aan dringende vragen van medewerkers.

Aanvraag goedkeuring van wetenschappelijk onderzoek

Voor het indienen van een aanvraag voor goedkeuring van wetenschappelijk onderzoek aan het Ethisch comité gelden volgende afspraken:

 1. De onderzoeker heeft goedkeuring van het verantwoordelijk directielid om onderzoek te mogen doen in OPZC Rekem.
 2. Ten laatste 15 dagen voor de bijeenkomst van het EC van OPZC Rekem dient de onderzoeker de aanvraag tot advies volledig en correct in.
 3. De aanvraag wordt ingediend via het e-mailadres secretariaat_ethisch_comité@opzcrekem.be. De onderzoeker stelt volgende documenten ter beschikking:
  • Een samenvatting van het onderzoek op maximum twee pagina’s (context, doel, onderzoeksvraag, methodologie) met de beschrijving van de procedure om de participanten te selecteren, contacteren, hun toestemming vast te leggen en te garanderen dat de persoonsgegevens geanonimiseerd of gepseudonimiseerd worden;
  • De CV’s van alle betrokken (student-)onderzoekers;
  • Het informatie- en toestemmingsformulier voor de participanten in een taal die afgestemd is op de doelgroep;
  • De geschreven toestemming van het verantwoordelijk directielid om het onderzoek uit te voeren in OPZC Rekem;
  • UBN (= Uniek Belgisch Nummer) of EudraCT-nummer (indien van toepassing);
 4. De onderzoeker en het verantwoordelijk directielid ontvangen uiterlijk 15 dagen na de bijeenkomst van het EC een schriftelijk antwoord op de aanvraag tot advies.

Contact

Heb je vragen voor het Ethisch Comité dan kan je die mailen naar het e-mailadres secretariaat_ethisch_comite@opzcrekem.be of naar de individuele leden van de commissie.

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST