Zorgen is ethisch handelen in overleg en samenwerking met zorgvragers en hun naasten

OPZC Rekem engageert zich om een voelbaar ethisch klimaat verder te ontwikkelen. Om ethisch denken op de werkvloer een vaste plaats te geven, is binnen OPZC Rekem het traject Lerende Gemeenschap Ethiek lopende in samenwerking met UCLL Stimulans. Het is de bedoeling dat vanaf medio 2023 zogenaamde zorgethische coaches kunnen ondersteunen bij vragen op de werkvloer en het ethisch denken verder kunnen implementeren. Daarnaast is er in OPZC Rekem ook een ankerpersoon ethiek aangesteld, die in samenwerking met het Ethisch Comité, een interne commissie voor medische ethiek, dit proces mee ondersteunt.

Zorgen is ethisch handelen in overleg en samenwerking met zorgvragers en hun naasten. Het Ethisch Comité engageert zich om de nodige ondersteuning te bieden en processen in gang te zetten voor een verankering van een ethisch beleid dat goede zorg mogelijk maakt en mee ondersteunt. De commissie voor medische ethiek heeft deze opdrachten:

 1. Een begeleidende en raadgevende functie met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg;
 2. Een ondersteunende functie bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek;
 3. Een adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen.

De leden van de commissie worden overeenkomstig het KB van 12 augustus 1994 aangewezen door de Raad van Bestuur van OPZC Rekem. De commissie bestaat uit volgende leden:

 • Arnout Carpels, psychiater OPZC Rekem
 • Patrick Erkens, verpleegkundige OPZC Rekem
 • Ludo Martens, externe huisarts
 • Conny Naulaerts, psychiater OPZC Rekem
 • Katrien Ruytjens, externe ethiekondersteuner en voorzitter Ethisch Comité
 • Griet Vaes, huisarts OPZC Rekem
 • Deborah Van Tilborg, verpleegkundig specialist en ankerpersoon ethiek OPZC Rekem
 • Eva Venken, jurist OPZC Rekem en secretaris Ethisch Comité
 • Rudy Verelst, psychiater OPZC Rekem
 • Hendrik Verslegers, psychiater OPZC Rekem

Het Ethisch Comité heeft eenmaal per trimester een vaste vergadering. De agenda voor de vergadering wordt minstens 15 dagen op voorhand doorgestuurd. De vergaderdatums voor 2023 zijn volgende:

 • Maandag 6 maart 2023;
 • Maandag 5 juni 2023;
 • Maandag 4 september 2023;
 • Maandag 4 december 2023.

Daarnaast kan het Ethisch Comité, indien vereist, ad hoc vergaderen, om zo tegemoet te komen aan dringende vragen van medewerkers.

Heb je vragen voor het Ethisch Comité dan kan je die mailen naar het e-mailadres secretariaat_ethisch_comite@opzcrekem.be of naar de individuele leden van de commissie.

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST