Vrije tijd

Vrije tijd is, naast werk en wonen,  een belangrijk onderdeel van ieders dagdagelijks leven. Ontspannen en tijd voorzien voor dat wat je graag doet, is noodzakelijk om in balans te blijven. In het kader van verdere zelfontplooiing en een begeleiding gebaseerd op de herstelvisie hebben we als zorginstelling oog voor vrije tijd in al zijn aspecten.

Activiteiten

Binnen de zorgeenheid is er aandacht voor de persoonlijke behoeften aan vrije-tijdsinvulling en ondersteunt men de patiënt/bewoner op weg door een procesmatige begeleiding. Net als werken is vrije tijd een individueel traject en dient er vanuit een therapeutische invalshoek naar gekeken te worden door bijvoorbeeld samen op zoek te gaan naar interesses, het aanleren van vaardigheden, samen met de patiënt/bewoner vrijetijdsmomenten invullen….

Centraal is er een bibliotheek, een DVD-theek, een spelotheek, een ontmoetingscentrum met cafetaria, een winkeltje… en de werkgroep Vrije Tijd die zich engageert voor het organiseren van overkoepelende vrije-tijdsactiviteiten binnen of buiten OPZC Rekem.

Ten slotte is er ook een samenwerking met het lokale vrijetijdsaanbod. Dit door plaatselijke verenigingen en clubs in kaart te brengen, contacten te leggen… en hen uit te nodigen om bij te dragen aan het aanbod en de toegankelijkheid. 

Open hier de pagina Activiteitenkalender
Open hier de pagina Trefcentrum

knutselen vrije tijd