Werken

Activiteiten

Een uitgangspunt is het aanbieden van kwaliteitsvolle arbeid die maatschappelijk zinvol is. Het aanbod van de werkwijzer situeert zich steeds binnen een productieve of dienstverlenende omgeving. Daardoor ervaren de patiënten/bewoners hun werk ook als zinvol. Kwaliteit van de arbeid wordt voor het overige gerealiseerd via het ontwikkelen van competenties, inspraak, participatie en autonomie. Dit draagt bij tot het welzijn van de patiënten/bewoners: het bevordert de maatschappelijke (re-)integratie en participatie. Latente functies van arbeid worden bereikbaar, wat vaak het verschil maakt tussen uitsluiting en inclusie.

We gaan uit van de competenties en de groeimogelijkheden van onze patiënten/bewoners, eerder dan van diploma’s en formele opleidingen.  In de werkwijzer helpen we deze competenties en talenten verder te ontwikkelen rekening houdend met de interesses van de patiënt/bewoners. Zij leren hierbij omgaan met zelfstandigheid, verantwoordelijkheden, structurering, pauzes, taakspanning, collega’s…