Langdurige zorg

Langdurige zorg heeft als missie zorg te willen bieden op een herstelgerichte manier aan volwassenen met een ernstige en langdurige psychiatrische problematiek die zich kenmerkt door een diversiteit aan zorgnoden, waarbij men aandacht heeft voor de psychische gezondheid, het algemeen welbevinden en de verschillende sociale rollen.

Rehabilitatie en Dagbehandeling 2

De zorgeenheden Rehabilitatie en Dagbehandeling 2 vervullen binnen het cluster Langdurige Zorg een behandelingsgerichte opdracht t.a.v. patiënten met een ernstige en langdurige psychiatrische problematiek waarbij er vaak meerdere stoornissen kunnen vastgesteld worden. Patiënten worden naar deze zorgeenheden verwezen voor een langdurig traject binnen een residentiële context of dagbehandeling.
De therapeutische begeleiding is in de eerste plaats gericht op het vergroten van de kwaliteit van leven en in het handhaven en/of ontwikkelen van het functionerings-niveau van de patiënt. Er wordt gestreefd naar maximale autonomie en ontwikkeling, met respect voor ieders tempo.
Je kan hier de infobrochure van Rehabilitatie downloaden
Je kan hier de infobrochure van Dagbehandeling 2 downloaden

binnenkant gebouw pvt rekem

PVT Rekem

PVT Rekem huisvest volwassen vrouwen en mannen, waarvoor een beschermende omgeving/domein om diverse persoonsgebonden redenen een basisvereiste is.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie groepen: mensen met ‘challenging behaviour’, mensen met diverse psychiatrische ziektebeelden (vooral schizofrenie)  en een groep gericht op mensen met syndroom van Korsakov.
Kenmerkend voor de zorgeenheid zijn de beschermende, huiselijke omgeving en het nastreven van de principes van de rehabilitatievisie.
De kernwaarden zijn respect, transparantie, eenduidigheid en veiligheid.
Je kan hier de infobrochure van PVT Rekem downloaden.

PVT Rado

Het zorgprogramma, gehanteerd op de campus te Lanaken, is gebaseerd op een rehabilitatiemodel. De doelstelling bestaat erin de resterende mogelijkheden en het zelfzorgvermogen van de bewoners te stimuleren en te waarborgen binnen een menswaardige en huiselijke omgeving.
Je kan hier de infobrochure van PVT Rado 1 downloaden
Je kan hier de infobrochure van PVT Rado 2 downloaden

PVT MG

De doelstelling voor PVT Mentaal Gehandicapten bestaat erin om voor elke bewoner een kleinschalige, huiselijke en respectvolle woonomgeving te scheppen, waarin de bewoner als individu maximale ontplooiingskansen krijgt op alle domeinen van het gewone dagelijkse leven. Het gaat dan uiteraard over de lichamelijke en psychische gezondheid, het maximaliseren van de eigen zelfredzaamheid, het ontwikkelen van sociale relaties in en buiten de instelling en het hebben van zinvolle bezigheden via hobby’s, taken en arbeid.
Je kan hier de infobrochure van PVT MG downloaden

 

Contact

Opnamecoördinatoren
Algemene info
089 22 20 25
opnamecoordinatoren [at] opzcrekem.be