Ouderenzorg

Het cluster Ouderenzorg richt zich op ouderen (3de en 4de levensfase) met een psychische kwetsbaarheid dewelke een organische en/of functionele oorzaak heeft alsook op personen jonger dan 65 waarbij de kwetsbaarheid een organische oorsprong heeft. Het cluster is opgebouwd uit vier leefgroepen die elk een specifieke aanpak en behandeling bieden op maat van de cliënt.

Leefgroep 1 en 2: Ouderen met dementie en gedragsproblemen

Ouderen met een matige tot ernstige dementie die daarnaast gedrags- en/of stemmingsproblemen vertonen kunnen terecht in leegroep 1 en 2. Binnen deze leefgroep ligt de nadruk op het hervinden van kwaliteit van leven voor de oudere.
Je kan hier de infobrochure downloaden voor Ouderenzorg Leefgroep 1 en 2

Leefgroep 3: Ouderen met een alcoholafhankelijkheid en/of het syndroom van Korsakov

Ouderen met een psychische kwetsbaarheid ten gevolge van een alcoholafhankelijkheid en ouderen met het syndroom van Korsakov worden in hun hersteltraject begeleid door het interdisciplinaire team van leefgroep 3.
Je kan hier de infobrochure downloaden voor Ouderenzorg Leefgroep 3

Leefgroep 4: Ouderen met een psychiatrische hulpvraag

Ouderen met een psychische kwetsbaarheid krijgen ondersteuning binnen leefgroep 4. Deze doelgroep is heel divers. Alle ouderen die omwille van een bepaald ziektebeeld (vb.: depressie, rouw, psychose, persoonlijkheidsproblematiek,…) problemen ondervinden in hun dagdagelijks functioneren kunnen met hulp van het interdisciplinair team van leefgroep 4 aan hun hersteltraject werken.
Je kan hier de infobrochure downloaden voor Ouderenzorg B Leefgroep 4

verzorging ouderenzorg

Contact

Opnamecoördinatoren
Algemene info
089 22 20 25
opnamecoordinatoren [at] opzcrekem.be