Getuigenissen

Laura
Wat ik zo leerrijk vond aan onze stage was dat we een breder beeld kregen op het functioneren van een psychiatrische instelling. Mensen hebben weinig weet van de vrijheid die psychische patiënten hebben en zijn te geviseerd op de zogezegde “opsluiting”. Het heeft me doen inzien dat de mensen er werkelijk goed begeleid en geholpen worden. Alle mensen die er rondliepen, begeleiders, patiënten, waren supervriendelijk. Toch heb ik ervaren dat het belangrijk is dat de patiënten een goede structuur krijgen en goed begeleid worden. Doordat de patiënten wat vrijheid krijgen en duidelijke regels, is het me opgevallen dat er weinig tot geen incidenten zijn voorgevallen gedurende de drie dagen van onze stage. Hetgeen ik niet snel zal vergeten is dat men echt naar de patiënt individueel kijkt en daardoor ook iedereen goed kent. Het is een zeer positieve werkomgeving en ik zie me er later wel werken.

Fien
Nergens heb ik me zo snel thuis gevoeld als in OPZC Rekem. Iedereen was enorm vriendelijk, zowel de patiënten als de therapeuten. Ik kan ook gerust zeggen dat het een van de meest onvergetelijke ervaringen van mijn leven was. Het gebeurt niet vaak dat je als 17-jarige de kans krijgt om in de psychiatrie stage te lopen. Mijn kijk op de psychiatrie en haar patiënten is volledig veranderd. Na de stage is het me heel duidelijk dat resocialisatie enorm belangrijk is en dat een instelling zoals Rekem broodnodig is voor onze samenleving. Eigenlijk voel ik dankzij de stage enorm veel liefde voor de mens met al zijn gebreken. Iedereen kan geboren worden met een mentale beperking of aanleg voor een bepaalde ziekte. Iedereen kan iets schrijnends meemaken waardoor zijn of haar leven volledig op zijn kop wordt gezet. Niemand weet dan hoe hij of zij zal reageren. In zo een situaties heb je hulp nodig en dat is waar OPZC Rekem bijspringt. Ik merkte dat de therapeuten in Rekem eindeloos geduldig met de patiënten omgingen.

Lieze
De stage heeft mijn ogen enorm geopend. Op voorhand had ik geen idee hoe een dag in de psychiatrie eruit zag. Ik had het cliché van krankzinnigen die pillen slikten en een gevaar voor de maatschappij vormden. Na het hartelijke welkom van onze begeleider Frank en een wandeling op het domein, werd me onmiddellijk duidelijk dat ik een totaal verkeerd beeld had. Iedere persoon die we tegenkwamen zei goedemorgen. Ik ben nog nooit in mijn hele leven zo vaak vriendelijk begroet geweest als in de drie dagen in het OPZC Rekem. Het was meteen ook iets dat ik heb meegenomen naar het leven buiten de instelling. Een woord, goedemorgen, dat zoveel effect heeft, maar zo weinig gezegd wordt. Er heerst een huiselijke sfeer en je zag dat de meeste patiënten zich thuis voelden. Dat thuisgevoel heeft zeker geholpen in de observaties die we hebben kunnen doen. Op voorhand wist ik niet meteen een houding aan te nemen, maar doordat de therapeuten ons actief lieten meedoen met de therapieën kregen we voldoende de mogelijkheid om los te komen en zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Ze hadden op ons voorhand gewaarschuwd dat we vooral onder elkaar moesten praten over hetgeen we zouden zien. Na het volgen van enkele therapieën ontdekte ik het belang ervan die in combinatie met medicatie erg efficiënt zijn. Ze hebben ons vooral duidelijk gemaakt gedurende de drie dagen dat onder alles wat ze doen een psychologische laag zit. De therapie die het meest indruk op mij gemaakt heeft was de paardentherapie. Door te ervaren hoe het is om op het paard te zitten en ontspannende oefeningen te doen, was ik erg relaxed. De patiënten zelf hebben ook een enorme indruk op mij gemaakt. Iédereen kan ooit in een crisis belanden. Frank wees ons daar ook regelmatig op. “Het zijn mensen die tijdelijk in een crisis verkeren en tijdelijk de weg niet meer weten.” Men moet dus zeker het label dat ze soms opgeplakt krijgen verwijderen. Het moment dat me het meest bijgebleven is de individuele sessie van een Russische man in het muzieklokaal. Het was een man die duidelijk met erg veel verdriet en moeilijkheden worstelde. Hij herleefde helemaal wanneer we naar zijn muziek luisterden, maar blokkeerde regelmatig. Ook verontschuldigde hij zich bij Frank omdat het voor mij oninteressant was wat hij vertelde. Als iemand die duidelijk veel meegemaakt heeft en zoveel verdriet meedraagt toch nog zo hard aan iemand anders denkt, dan doet dat wat met een mens. Ik ben dankbaar voor de ervaring die ik heb mogen opdoen. Mijn beeld over psychiatrische patiënten is erg veranderd. Ik heb vooral meer respect. De begeleiding vanuit de instelling naar ons toe was perfect. We zijn nooit iets tekort gekomen en hebben al onze vragen kunnen stellen. We voelden ons onmiddellijk thuis. Ik wil de instelling daarom ook van harte bedanken. Het was een fantastische ervaring!

Cederic
Vernieuwend, open en eenvoudig zijn de woorden die me bij blijven na mijn sociale stage te Rekem. Het verwonderde mij hoe open de instelling is. De eerste dag mocht ik deelnemen aan de wandeltherapie die tot buiten het terrein ging. Een simpele therapie die wel degelijk resultaat boekt; de patiënten voelen zich vrij en op hun gemak en treden zo sneller in gesprek. Zo was het bij elke therapie doorheen de stage. Het waren veelal simpele oefeningen die we mochten bijwonen, maar die simpele oefeningen hadden altijd een diepere achterliggende betekenis. Deze “simpele” aanpak gemixt met de openheid van het psychiatrisch centrum is een ideaal recept voor het proces van resocialisatie.

De drie dagen hebben een enorme impact op ieder van ons gehad. We blikken met veel plezier terug op de dingen die we er geleerd hebben en de ervaring die we er opgedaan hebben. Regelmatig komen er nog verhalen boven van momenten die ons gegrepen hebben. Tijdens onze presentatie over ons project voor een dertigtal leerlingen hebben we uitgebreid kunnen vertellen hoe men in OPZC Rekem te werk gaat. De leerlingen luisterden geboeid en voor ons was dat een goede manier om hun op het belang van begeleiding te wijzen. We deden met hen enkele oefeningen die we tijdens de therapieën hebben kunnen ervaren. Het had erg veel effect op hen en op die manier hebben we ook andere mensen die de stagemogelijkheid niet gehad hebben van onze ervaring laten meegenieten. Ook waren we vooral trots om het feit dat we 30 mensen een belangrijke boodschap hebben kunnen meegeven, namelijk dat het stereotype beeld dat veel mensen hebben van de psychiatrie niet juist is. We zijn erg dankbaar voor de kans die we gekregen hebben en staan zeer positief tegenover het OPZC. Bedankt voor de goede ontvangst, voor de kansen die we gekregen hebben, de hulp die we gekregen hebben, de vragen die we hebben mogen stellen en de huiselijke sfeer. We hadden ons geen betere stageplaats kunnen indenken.