Getuigenissen

Beste Saskia, beste bewoners, beste personeelsleden die meewerkten aan de inleefsessie van WICO campus St-Maria Neerpelt,

Ook dit jaar mochten de leerlingen van WICO campus St-Maria Neerpelt van 15 tot 17 januari ervaren hoe het leven in een psychiatrische voorziening eraan toe gaat. En dat verdient een dankwoord!

Aan de directie: bedankt dat jullie deze zesdejaarsleerlingen, die op de drempel staan van een hogeschoolstudie/job in de sociale sector, willen ontvangen in OPZC Rekem. We beseffen dat dit een unieke kans is en zijn er zeer dankbaar voor.

Aan de bewoners: bedankt dat jullie wilden deelnemen aan de avondactiviteiten die de leerlingen hadden voorbereid. Het is een ongedwongen manier om contacten te leggen, waardoor het ijs makkelijk gebroken was. Hopelijk hebben jullie genoten van de gezellige sfeer tijdens het spel? Hou jullie goed.

Aan de getuigen: jullie verhaal beklijft en geeft een persoonlijke touch aan ‘de psychiatrische patiënt’. Hierdoor is er een betere kennis van wat er schuil gaat achter de algemene begrippen die we vernemen via de media. Bovendien krijgen de jongeren  meer respect voor jullie vechtlust en inzet om erdoor te geraken. Jullie maakten ook heel duidelijk dat drugs veel kapot maken. Het is helaas een stijgend probleem bij vele jongeren. Heel goed dat jongeren dit horen van iemand die er mee te maken had. Het kan niet vaak genoeg vermeld worden. Ga vooral door met het delen van je verhaal. En met de stijgende evolutie in jullie leven. Hou jullie goed!

Aan de vrijwilliger van het bezoekerscentrum: je moet het maar doen, materialen uit het verleden van OPZC Rekem opzoeken, lokaliseren en archiveren, verhalen gaan beluisteren van gewezen bewoners of personeelsleden, oude foto’s verzamelen en er een verhaal bij ontdekken. En dit alles opdat het verleden, de ontstaansgeschiedenis van OPCZ Rekem nooit verloren zou gaan. Het is erg belangrijk, ook voor het huidige of toekomstige beleid, om te weten waar men van komt. En op de koop toe hebt u dit op een boeiende manier verteld aan de leerlingen. Ze hingen aan uw lippen! Bedankt, hou je goed!

Aan de kok: drie dagen mochten we genieten van je dagschotel, soep, hoofdgerecht, én dessert! Steeds weer met een vriendelijk onthaal. Het was elke middag een lekker rustpunt tussen alle intensieve sessies door. Hou je goed!

Aan diegenen die de leerlingen een boeiende sessie bezorgden: dit ging over een algemene inleiding, een therapiesessie, het werken rond psychische kwetsbaarheid, uitleg rond hippotherapie, het ervaren van hoe een therapie aanvoelt, enz...Dit alles werd door jullie met veel zorg en kennis van zaken aangeboden aan onze leerlingen. Het was een opdracht tussen jullie drukke agenda’s door. Het heeft een groot effect gehad op de leerlingen. Zij kregen een veel duidelijker beeld van jullie job en van de psychische aandoeningen.

Last but not least gaat er een speciale dankjewel naar Saskia Agten: zij is degene die dit alles mogelijk maakte. Saskia, je was de brug tussen OPZC Rekem en de school. Je legde contacten met de directie, de afdelingen, de personeelsleden, de getuigen, de kok. En als er iemand afwezig was, ging je zeer flexibel op zoek naar een oplossing. Bedankt om ons anker te zijn! Het doorbreken van de taboe rond psychiatrie is de hoofddoelstelling van dit project. 13 jongeren hebben vorige week hun ogen en armen geopend. Iets wat zij op weg naar een job in de sociale sector nooit zullen vergeten. Allemaal dankzij jullie! Bedankt en hou jullie goed!

De leerlingen van WICO campus St-Maria Neerpelt en Katrien Van Mierloo