Rado 1

PVT Rado

We willen een bijdrage leveren aan de (tijdelijke) woonfunctie van volwassenen met een psychische kwetsbaarheid waarvoor een permanente begeleiding aangewezen is. Het is ons doel om personen met een psychische kwetsbaarheid een stem en een plaats te geven binnen de eigen woonomgeving en in de maatschappij. Om dit doel te kunnen bereiken is Rado 1 vlakbij het centrum van Lanaken gelegen.

Daarnaast zetten we sterk in op samenwerking met de context en netwerk van de zorgvrager om totale zorg op maat te kunnen realiseren. Hierbij staan respect, betrokkenheid van de zorgvrager en zijn naasten, kwaliteit en continuïteit centraal.

Onze visie

Het is de intentie om kwaliteitsvolle zorg te bieden vanuit wetenschappelijke inzichten en de ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Om die reden kiezen we ervoor om herstelondersteunend te werken. (Naasten)participatie, ervaringsdeskundigheid en vermaatschappelijking staan zij aan zij met zorg op maat, warme zorg, presentie en verbindende communicatie.


Therapeutisch kader

Ons doel is om zorg te verlenen vanuit ieders authenticiteit, met empathie en zonder oordeel.  We geloven erin dat out-of-the-box denken ons helpt om ‘creatieve zorg’ te bieden. We willen er ‘zijn’ voor de zorgvrager en zijn omgeving, om van daaruit gepast en flexibel te kunnen inspelen op ieders eigenheid, wensen, noden en de situaties die zich voordoen.

Iedereen staat aan het roer van zijn eigen leven, op weg naar de doelen die hij wenst te bereiken en met de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Wij zien het als onze taak om naast elke zorgvrager en zijn naasten te staan en te helpen in de sturing.  

We willen mensen hun krachten doen (her)ontdekken, evenals hun betekenisvolle rol binnen de eigen woonomgeving als in de maatschappij. Vermaatschappelijking zien we als integratie binnen de maatschappij en ook omgekeerd.

Bij Rado ben je welkom!


Heb je vragen?

Nancy Hustings
Verpleegkundig leidinggevende
Rado 1

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST