Ter Bosch 2

We bieden een warme woonomgeving aan mensen met een matige tot diep verstandelijke beperking. Het is ons doel om de zorgvragers op de diverse levensdomeinen een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden.

Onze visie

We willen bijdragen aan de levenskwaliteit in een onvoorwaardelijke relatie. Hierbij heeft iedereen steeds een gevoel van onvoorwaardelijke veiligheid en liefde, ondanks moeilijke momenten die zich voordoen. Binnen deze relatie staan respect, integriteit, zorgzaamheid en verbinding centraal.

Het is de intentie om deze warme zorg te bieden in een huiselijke omgeving, aangepast aan de wensen en noden van individuele zorgvragers. Dit doen we aan de hand van ons fixatie-arm beleid en het inzetten op valpreventie en comfortzorg. Daarnaast werken we met een aangepast therapeutisch kader aan de verschillende elementen die de kwaliteit van leven bevorderen.

Zo maken we van Ter Bosch 2 een warme thuis voor onze zorgvragers.


Therapeutisch kader

We vertrekken vanuit het wetenschappelijke kader van Shalock (in Kober, 2020). De elementen die deze kwaliteit belemmeren, trachten we zoveel als mogelijk te beperken en deze die de kwaliteit bevorderen te faciliteren. De drie cruciale factoren die dit bepalen, zijn onafhankelijkheid, sociale participatie en welbevinden. Om dit doel te kunnen bereiken zetten we sterk in op ieders persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, sociale relaties, maatschappelijke participatie, rechten, emotioneel, fysiek en materieel welbevinden.

We houden hierbij rekening met ieders eigenheid en de verschuivingen van de wensen en de noden doorheen de tijd.


Heb je vragen?

Ellen Kaes
Verpleegkundig leidinggevende
Ter Bosch 2

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST