Ter Bosch 1

Ter Bosch 1 is een gespecialiseerde zorgeenheid voor mensen met een chronisch psychiatrisch ziektebeeld, waarbij de veilige, bekende omgeving van het ziekenhuisdomein in Rekem als stabiliserende factor wordt beschouwd. We focussen niet op diagnose, maar op de nood aan structuur en graad van zorgbehoevendheid van de bewoners.

Onze visie

Wij willen vooral kwaliteitsvolle zorg aanbieden aan bewoners met een chronisch psychiatrisch ziekteproces. Dit in een huiselijke omgeving, aangepast aan de noden van iedere bewoner, waar rust en structuur geboden worden. Dit is gelinkt aan de principes van de herstelvisie in combinatie met empathisch-directief handelen. Het uitgangspunt is evidence-based of practice-based handelen.

Therapeutisch kader

Er wordt steeds getracht te werken volgens de laatste inzichten omtrent de omgang met chronisch psychiatrische mensen. De zorgeenheid wil toonaangevend en vernieuwend zijn in het zorgaanbod.

De kerntaak omvat:

  • Het aanbieden van een multidisciplinaire ondersteuning tot zelfontplooiing, in een rustgevende woonomgeving.
  • Het aanbieden van een zinvolle en stimulerende dagbesteding, die voldoet aan de verwachtingen en de behoeften van de bewoners.
  • Een systematische bewaking van het evenwicht tussen de fysische, psychische en sociale componenten van iedere bewoner, d.m.v. dagelijkse briefings en tweewekelijkse teamvergaderingen en jaarlijkse zorgplanbesprekingen.

Deze opdracht wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team dat zich in zijn handelen kenmerkt door respect, transparantie, duidelijkheid, eenduidigheid, voorspelbaarheid en veiligheid. Het mentorschap staat centraal met aandacht voor het stimuleren van de zelfredzaamheid met het vermijden van de valkuil van overneming van zorg.

Dit alles met het grootste respect voor de eigenheid van de bewoners en voor hun familie. Deze laatste wordt gezien als een volwaardige partner in de trialoog tussen bewoner, begeleider en familie.

Heb je vragen?

Ronny Blockken
Verpleegkundig leidinggevende
Ter Bosch 1

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST