Rado 2

PVT Rado

Rado 2 situeert zich binnen het cluster PVT van OPZC Rekem.  We willen een bijdrage leveren aan de (tijdelijke) woonfunctie van voldoende gestabiliseerde volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.  

Onze kernopdracht bestaat erin om een warme en veilige woonomgeving te bieden waarbij permanente begeleiding en crustatieve zorg het uitgangspunt zijn. Het is ons doel om personen met een psychische kwetsbaarheid een stem en een plaats te geven binnen de eigen woonomgeving en in de mate van het mogelijke binnen de maatschappij. Om dit doel te kunnen bereiken is Rado 2 vlakbij het centrum van Lanaken gelegen.

Onze visie

Vanuit de kernwaarden van OPZC Rekem (zorgzaamheid, verbondenheid, integriteit en innovatie) is het de intentie van Rado 2 om kwaliteitsvolle zorg te bieden. We kiezen ervoor om herstelgericht te werken. (Naasten)participatie, ervaringsdeskundigheid en vermaatschappelijking staan zij aan zij met zorg op maat, warme zorg, presentie en verbindende communicatie. Om goede zorg op maat te kunnen bieden is het Sociaal Emotionele Ontwikkelingskader van Dösen als ondersteuning van onze werking. Voor de oudere personen ligt daar bovenop nog extra de klemtoon op comfortzorg. 

Therapeutisch kader

Binnen Rado 2 streven we ernaar om zorg te verlenen vanuit ieders authenticiteit, met empathie en zonder oordeel.  We geloven erin dat out-of-the-box denken ons helpt om ‘creatieve zorg’ te bieden. We willen er ‘zijn’ voor de zorgvrager en zijn omgeving, om van daaruit gepast en flexibel te kunnen inspelen op ieders eigenheid en de verschuivingen van de wensen en de noden doorheen de tijd.

Iedereen staat aan het roer van zijn eigen leven op weg naar de doelen die hij wenst te bereiken en met de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Samen met elke zorgvrager en zijn naasten proberen we een weg te zoeken om naar deze doelen toe te werken.  We laten mensen hun krachten (her)ontdekken, evenals hun betekenisvolle rol binnen de eigen woonomgeving evenals in de maatschappij. Vermaatschappelijking zien we als integratie binnen de maatschappij en ook omgekeerd. Zorgvragers kunnen steeds overgaan naar andere woonvormen zoals beschut- of begeleid wonen of woonzorgcentra.


Heb je vragen?

Anja Geurts
Verpleegkundig leidinggevende
Rado 2

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST