Forensische zorg

OPZC Rekem heeft een jarenlange ervaring en traditie in de behandeling van daders met een psychiatrische problematiek.
Wat ooit een zorgeenheid voor geïnterneerden was met 45 plaatsen, is uitgegroeid tot een forensisch zorgcircuit waarvan het forensisch cluster deel uitmaakt.

leefruimte forensische zorg

Forensische zorg 1

Forensische zorg 1 is het kliniekgedeelte van het forensisch cluster. Hier worden geïnterneerden vrij op proef opgenomen waarvoor behandeling en verandering centraal staan. Forensische zorg 1 herbergt 3 leefgroepen. Vanuit de leefgroep waar hij verblijft, volgt de patiënt de -op dat ogenblik- meest passende module.
Je kan hier de infobrochure van Forensische zorg 1A downloaden.
Je kan hier de infobrochure van Forensische zorg 1B downloaden. 
Je kan hier de infobrochure van Forensische zorg 1C downloaden.

Forensische zorg 2 en 3

Forensische zorg 2 en 3 zijn zorgeenheden voor patiënten die langdurige zorg nodig hebben en op een trager tempo. Het huiselijk samenleven en de kwaliteit van leven in een beschermende context zijn daar de gemeenschappelijke noemer. Patiënten worden naar Forensische zorg 2 of 3 verwezen vanuit Forensische zorg 1, wanneer het behandelproces daar stagneert en een terugkeer naar de maatschappij (nog) teveel terugvalrisico zou betekenen.
Je kan hier de infobrochure van Forensische zorg 2 downloaden
Je kan hier de infobrochure van Forensische zorg 3 downloaden

Forensische zorg 4

Forensische zorg 4 behoort tot het kliniekgedeelte van het forensisch cluster. Deze afdeling biedt een forensische psychiatrische behandeling. Onze doelgroep bestaat uit volwassen mannen. Zij hebben een interneringsstatuut, een (licht) verstandelijke beperking en mogelijks een psychiatrische problematiek. Er is plaats voor 22 patiënten die we opdelen in twee groepen.
Je kan hier de infobrochure van Forensische zorg 4 downloaden

Contact

Opnamecoördinatoren
Algemene info
089 22 20 25
opnamecoordinatoren [at] opzcrekem.be