Forensische zorg

OPZC Rekem heeft een jarenlange ervaring en traditie in de behandeling van daders met een psychiatrische problematiek.
Wat ooit een zorgeenheid voor geïnterneerden was met 45 plaatsen, is uitgegroeid tot een forensisch zorgcircuit Limburg-Antwerpen, waarvan het forensisch cluster deel uitmaakt.

leefruimte forensische zorg

Forensische zorg 1

Forensische zorg 1 is het kliniekgedeelte van het forensisch cluster. Hier staan behandeling en verandering centraal. Een eerste opname gebeurt altijd via de oriëntatiegroep van waaruit iemand doorstroomt naar de meest geschikte vervolgzorg. Forensische zorg 1 herbergt 3 leefgroepen. Vanuit de leefgroep waar hij verblijft, volgt de patiënt de -op dat ogenblik- meest passende module.
Je kan hier de infobrochure van Forensische zorg 1A downloaden.
Je kan hier de infobrochure van Forensische zorg 1B downloaden.

Forensische zorg 2 en 3

Forensische zorg 2 en 3 zijn zorgeenheden voor patiënten die langdurige zorg nodig hebben en op een traag tempo of niet meer evolueren. Het huiselijk samenleven en de kwaliteit van leven in een beschermende context zijn daar de gemeenschappelijke noemer.  Patiënten worden naar Forensische zorg 2 of 3 verwezen vanuit de oriëntatie-groep of één van de behandelgroepen van Forensische zorg 1, wanneer het behandelproces daar stagneert en een terugkeer naar de maatschappij (nog) teveel terugvalrisico zou betekenen.
Je kan hier de infobrochure van Forensische zorg 2 downloaden
Je kan hier de infobrochure van Forensische zorg 3 downloaden

Forensische zorg 4

Forensische zorg 4 behoort tot het kliniekgedeelte van het forensisch cluster. Deze afdeling biedt een forensische psychiatrische behandeling. Onze doelgroep bestaat uit volwassen mannen. Zij hebben een interneringsstatuut, een (licht) verstandelijke beperking en mogelijks een psychiatrische problematiek. Er is plaats voor 22 patiënten die we opdelen in twee groepen.
Je kan hier de infobrochure van Forensische zorg 4 downloaden

PVT Min

PVT Min bevindt zich midden in hartje Antwerpen. Geïnterneerden vrij op proef komen naar PVT Min vanuit een behandeltraject in OPZC Rekem, maar niet exclusief. Het begeleidingsaanbod is gericht op maximale groei van de individuele bewoner. Afhankelijk van iemands mogelijkheden, zijn persoonlijkheid en zijn eigen geschiedenis, wordt er een traject uitgewerkt met individuele afspraken.
Je kan hier de infobrochure van PVT Min downloaden

Contact

Opnamecoördinatoren
Algemene info
089 22 20 25
opnamecoordinatoren [at] opzcrekem.be