Dagbehandeling 1

Dagbehandeling 1 richt zich op personen met een borderline persoonlijkheidsorganisatie (BPO) waar er matige of ernstigere beperkingen zijn in het persoonlijkheidsfunctioneren. Deze beperkingen situeren zich op twee of meer van de volgende vier terreinen: identiteit, zelfsturing, empathie en intimiteit.

Zorgvragers die op Dagbehandeling 1 therapie volgen, hebben doorgaans al lange tijd moeilijkheden met het her- kennen, bespreken en hanteren van gevoelens (“emotieregulatie”). Hun gevoelens zijn bovendien zo intens en explosief dat ze vaak impulsief ‘iets doen’ om hun emoties de baas te blijven. Het gaat hierbij om gedrag dat henzelf en/of anderen op de één of andere manier kan schaden. Dit gedragspatroon leidt er vaak toe dat mensen vastlopen in relaties, sociale contacten, in studie of werk. Vaak zijn er meerdere klachten tegelijkertijd aanwezig, zonder dat er één duidelijk op de voorgrond staat, zodat zij niet weten waar eerst te beginnen.


Onze visie

De behandeling op Dagbehandeling 1 is een groepstherapeutisch programma dat uitsluitend in dagtherapie  wordt aangeboden. We voorzien in het behandelaanbod twee zorgvormen : behandelgroep 1 en behandelgroep 2.

In behandelgroep 1 is de behandeling gebaseerd op de principes van het dialectisch gedragstherapeutisch model (DGT). richt zich op personen waarbij er sprake is van ernstige emotionele ontregeling en van impulsief, suïcidaal en/of zelfdestructief gedrag. Het richt zich op het opbouwen van een leven dat de moeite waard is om geleefd te worden.

In behandelgroep 2 vertrekt de behandeling vanuit een psychodynamisch denkkader (PD) en baseert zich op principes van Mentalisation Based Therapy (MBT). Het richt zich op personen met een persoonlijkheidsstructuur waar het zelfgevoel erg wisselt en die worstelen met interpersoonlijke verhoudingen die veelal verstoord raken.


Therapeutisch kader

In de DGT behandelgroep starten we met een verkennende fase of de pretreatmentfase. Hier maken de zorgvrager en psycholoog samen een behandelplan en stellen ze concrete doelstellingen op. Na de pretreatmentfase is er een overleg tussen de zorgvrager en het multidisciplinair team waar beslist wordt welke behandeling het meest in aanmerking komt voor verdere behandeling: het behandelprogramma DGT of doorverwijzing naar aangepaste hulpverlening.

Ook de PD behandelgroep start met een verkennende fase of de  pretreatmentfase. Tijdens deze fase leert de zorgvrager beter begrijpen waar het behandelprogramma precies over gaat en hoe de werking van de zorgeenheid verloopt. Er worden 11 modules gegeven uit de MBT-I (Mentalisation Based Therapy- Introduction). Aan het einde van deze pretreatmentfase wordt in samenspraak tussen het team en de zorgvrager besloten of de zorgvrager kan overgaan naar de behandelgroep.

Tussen het einde van de pretreatmentfase en de start van de behandelgroep zitten maximaal 12 weken. Waarbij er telefonisch contact met de zorgvrager behouden blijft.


Heb je vragen?

Heidi Moesen
Opnamecoördinator
Dagbehandeling 1

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST