Dagbehandeling 2

De zorgeenheid richt zich op volwassenen met een langdurige psychische kwetsbaarheid en zorgvragen op verschillende levensdomeinen.

Onze visie

Binnen deze zorgeenheid wordt de herstelondersteunende als uitgangspunt gehanteerd. Herstelgericht werken betekent voor ons dat zorgvragers terug een persoonlijke balans vinden ondanks de symptomen en beperkingen die hun psychische kwetsbaarheid met zich meebrengt. Herstel verwijst in deze context niet alleen naar de genezing van ziekte maar er is ook aandacht voor herstel op andere domeinen waaronder sociaal en maatschappelijk functioneren, dagdagelijkse activiteiten en de persoonlijke en psychologische identiteit. Samen met het team wordt gezocht naar mogelijkheden om de levenskwaliteit van onze zorgvragers op alle levensdomeinen te verhogen. We streven naar maximale autonomie en groei, met respect voor ieders eigenheid en op het tempo van de zorgvrager.


Therapeutisch kader

In de basiswerking van de zorgeenheid is de filosofie en methodiek van het rehabilitatiemodel het uitgangspunt. De therapeutische begeleiding is in de eerste plaats gericht op het vergroten van de kwaliteit van leven en in het handhaven en/of ontwikkelen van het functioneringsniveau. Maximale autonomie en ontwikkeling, met respect voor ieders tempo zijn hierin belangrijk.

Daarnaast wordt er ook gewerkt vanuit de systeemtherapeutische benadering. We vinden het belangrijk om familie en belangrijke personen van onze zorgvragers actief te betrekken bij de begeleiding. We streven ernaar om het rehabilitatie- en herstelproces zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in een constructieve samenwerking tussen de hulpverlener, patiënt en belangrijke personen in je sociale netwerk (familie, andere naaste betrokkenen).


Heb je vragen?

Ronny Schoeters
Verpleegkundig leidinggevende
Dagbehandeling 2

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST