Herstel

Onze zorgeenheid Herstel is een gespecialiseerde zorgeenheid gericht op de voortgezette behandeling van volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). We leggen de focus op personen met een psychotische stoornis die soms in combinatie met ASS, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en co-morbide verslaving voorkomen. Er zijn zorgvragen op verschillende levensdomeinen.


Onze visie

De zorgeenheid beschikt over twee behandeltrajecten, een kortdurend en een langdurend. Voor beide zorgtrajecten is het doel van de behandeling herstel van de zorgvrager. Een herstelproces vindt plaats binnen verschillende gebieden, die tijdens de behandeling aan bod komen:

  • Herstel van gezondheid (of het herstellen van ziekte): verminderen van symptomen, gezondheidsbevordering.
  • Herstel van het dagelijks leven: uitvoeren van dagelijkse activiteiten en herstel van functioneren op biologisch, psychologisch en sociaal vlak.
  • Herstel van maatschappelijk functioneren: deelname en positie in de samenleving (bv. rol in het gezin, werk of dagbesteding hebben, maatschappelijke identiteit herwinnen…).
  • Herstel van de persoonlijke en psychologische identiteit: hoop, zelfwaardering, identiteit, zingeving, toekomstperspectief.

Behandeltrajecten

De zorgeenheid heeft twee behandeltrajecten (kort en lang), waarbij herstel van de zorgvrager voorop staat. Het korte traject legt de focus op een snelle terugkeer naar de maatschappij. Bij het lange traject is er meer ondersteuning en tijd nodig om doelstellingen te bereiken. Er worden vaardigheden aangeleerd en gezocht naar prothesen.


Therapeutisch kader

Bij het kortdurend traject ligt de focus op het versterken van de draagkracht en het verminderen van de draaglast.

Het langdurend traject is gebaseerd op het rehabilitatiemodel, de milieugerichte benadering, ontwikkelingsgerichte rehabilitatie en ervaringsgericht leren.

Om de doelstellingen naar re-integratie in de maatschappij te beogen wordt er op de zorgeenheid Herstel gebruikt gemaakt van een oefenstap tussen het ziekenhuis en de maatschappij in de vorm van woontraining. Binnen woontraining wordt er gewerkt volgens het systematisch rehabilitatiegericht handelen (SRH).


Heb je vragen?

Pieter Knevels
Verpleegkundig leidinggevende
Herstel

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST