Het Vervolg

De zorgeenheid is gericht op de ondersteuning en behandeling van personen die omwille van een ernstig psychische kwetsbaarheid de controle over hun leven zijn kwijtgeraakt. Er kan sprake zijn van sociale isolatie, problemen op gebied van werk of onderwijs, verslaving en/of suïcidale gedachten. Een intensieve en gespecialiseerde zorg dringt zich op. De nood aan structuur en de veiligheid van een gesloten deur zijn bepalend voor de opname indicatie op deze zorgeenheid.

De opnameduur is afhankelijk van de noden van de zorgvrager. Er bestaat de mogelijkheid tot een kortdurend traject waarbij de nadruk ligt op veiligheid, stabilisatie en het herwinnen van autonomie en waardigheid. Een langduriger traject kan worden aangegaan voor personen die omwille van hun psychische kwetsbaarheid langer de veiligheid van een gesloten afdeling nodig hebben.


Onze Visie

Het doel van de opname is herstel. Onder herstel verstaan we het herwinnen van het geloof in zichzelf opdat men terug een betekenisvol leven kan leiden. Het multidisciplinair team zal de zorgvrager hierin ondersteunen en samen met de zorgvrager het pad naar herstel bewandelen.


Therapeutisch kader

Deze zorgeenheid werkt aan de hand van het ART model. ART staat voor Active Recovery Triade. Tijdens de opname richten we ons op herstel binnen en van de triade (hulpverlener, zorgvrager, naaste). Naasten spelen vaak een belangrijke rol binnen het herstelproces. Zij kunnen het herstel bevorderen, maar ook belemmeren. Aandacht hebben voor de naasten van de zorgvrager is daarom belangrijk. Samen met de zorgvrager gaan we bekijken welke personen een positieve rol kunnen opnemen en hoe we hen kunnen betrekken bij de opname. Een open en herstel ondersteunende omgeving en bejegening vormen de basis van de zorgeenheid. (van Mierlo, et al., 2020)

Herstel ondersteunende zorg is gericht op het herstellen van het functioneren van de zorgvrager op verschillende levensdomeinen. Daar herstel een actief en individueel proces is, vormen de persoonlijke doelen, waarden en normen van de zorgvrager het uitgangspunt. De medewerkers gaan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan met de zorgvrager. Zij gaan actief op zoek naar de mogelijkheden, krachten en onvervulde behoeften van de zorgvrager en zijn triade opdat deze zelf de regie over zijn hersteltraject kan opnemen. Samen met de zorgvrager probeert de medewerker de zorgvraag helder te krijgen en worden er hersteldoelen opgesteld om ondersteuning op maat van de zorgvrager te bieden. (Mentalis, 2016)

Presentie van het team is hierbij belangrijk. Presentie is een houding van betrokkenheid, aandacht en nabijheid waarbij de medewerker actief luistert naar het verhaal van de zorgvrager zonder vooroordelen of aannames. Op de zorgeenheid wordt een veilige omgeving gecreëerd waarbinnen de zorgvrager zich gehoord en gezien voelt.

Binnen de zorgeenheid wordt er eveneens ingezet op ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigen kunnen aan de hand van hun eigen ervaring een belangrijke bijdrage leveren aan het herstelproces van de zorgvrager en de brug vormen tussen de zorgvrager en het team. (Van Regenmortel, 2009)


Heb je vragen?

Wilbert Joosten
Verpleegkundig leidinggevende
Het Vervolg

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST