Kefor

Het Kenniscentrum Forensisch Psychiatrische Zorg, alias “KeFor”, werd op 15 september 2009 opgericht binnen OPZC Rekem. Dit centrum staat in voor het uitvoeren, initiëren en begeleiden van onderzoek binnen de diverse forensische (piloot)projecten in Vlaanderen en beantwoordt daarmee aan de vraag naar wetenschappelijke sturing en evaluatie van dit specifieke werkdomein. Onderzoeksdomeinen betreffen forensische diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en resocialisatie van delinquenten met een psychische stoornis. De kerntaak is het uitwerken en realiseren van onderzoeksvoorstellen, al dan niet in samenwerking met (buitenlandse) academische en klinische organisaties. Wetenschappelijke toetsing van deze protocollen gebeurt door een multidisciplinair wetenschappelijk comité, vertegenwoordigd door experts werkzaam in België en Nederland.

KeFor wordt financieel ondersteund door OPZC Rekem. Limburg Sterk Merk leverde financiële steun van 2009-2015. SPIL leverde statistische ondersteuning in de periode 2011 – 2013. KeFor  voert ook gesubsidieerd onderzoek uit in opdracht van de federale en Vlaamse overheid

KeFor bestaat uit een multidisciplinair team met ervaring binnen zowel de hulpverlening als de justitiële sector (klik op de naam om hun profiel te bekijken op extern platform Researchgate):

dr. Inge Jeandarme | psychiater, projectcoördinator Opens in a new window

dr. Petra Habets | psycholoog, wetenschappelijk onderzoeker Opens in a new window

Claudia Pouls | criminoloog, wetenschappelijk onderzoeker Opens in a new window